Tamiya

Tamiya 74157 HG Tweezer Grip Scissors

HG Tweezer Grip Scissors - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74157
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
269.22 SEK -5% 255.57 SEK eller 17300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam74157
Vikt:0.02 kg
Ean:4950344741571
Tillagd i katalogen:18.10.2020
TagsScissors

Specjalistyczne no¿yczki modelarskie o d³ugo¶ci ca³kowitej ok. 115 mm oraz d³ugo¶ci ostrzy rzêdu ok. 12 mm. Zosta³y wykonane z bardzo dobrej jako¶ciowo, hartowanej stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: SUS420J1), których twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 45 HRC, a zatem jest wy¿sza od innych porównywanych narzêdzi tego typu. Prezentowane no¿yczki cechuj± siê równie¿ wysoce nietypow± konstrukcj±. Zewnêtrznie przypominaj± bowiem c±¿ki, których ramiona zosta³y po³±czone niewielkim trzpieniem. Takie rozwi±zanie, nie tylko zwiêksza ich ¿ywotno¶æ mechaniczn±, ale równie¿ pozwala na bardzo precyzyjne i dok³adne ciêcie. Ponadto czê¶æ chwytna narzêdzia zosta³a wyprofilowana oraz odpowiednio ukszta³towana, co wyra¼nie podnosi komfort dzia³ania i zapewnia pewny chwyt, jak równie¿ wysoce ergonomiczn± pracê. Warto dodaæ, ¿e obie koñcówki prezentowanych no¿yczek s± zaostrzone. Ponadto, po wewnêtrznej stronie czê¶ci chwytnej zosta³ umieszczony specjalny bolec uniemo¿liwiaj±ce nadmierne ¶ci¶niêcie narzêdzia, co prowadzi³oby do jego przypadkowego uszkodzenia. Generalnie, omawiane no¿yczki cechuj± siê wysok± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Warto dodaæ, ¿e ich skuteczne u¿ycie wymaga stosowanie jedynie niewielkiej si³y nacisku. Producent deklaruje, ¿e mo¿na je wykorzystywaæ do ciêcia: poliwêglanu o grubo¶ci do 0,4 mm, polistyrenu o grubo¶ci do 0,4-0,5 mm, ale przede wszystkim wszelkiego typu kalkomanii, naklejek, tektury czy papieru o grubo¶ci do 0,5 mm. Nie zaleca siê natomiast pracy z takimi materia³ami jak na przyk³ad: wszelkiego typu metale, materia³y ¶cierne czy twarde i grube tworzywa sztuczne. Ze wzglêdu na swoj± budowê oraz konstrukcjê, prezentowane narzêdzie mo¿na równie¿ wykorzystaæ przy pracy z modelami Mini 4WD. Do narzêdzia zosta³a dodana wykonana z silikonu specjalna nasadka, zapobiegaj±ca przypadkowemu skaleczeniu siê, jak równie¿ têpieniu siê ostrzy w czasie przechowywania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: M4 PC Body Curved Scissors, Mini-no¿yczki do elementów fototrawionych albo Precision Speciall Scissors.

HG Tweezer Grip Scissors

These scissors have a tweezer grip so they cut when it is pushed together, helping keep your hands away from the target area and making them ideal for precision jobs such as the cutting out of Mini 4WD model bodies, as well as snipping off decals, stickers and even masking stickers. Their stainless steel blades give a consistent, long lasting freshness of cut, and the handle features a printed black Tamiya twin star logo. A safety cap is included.

Specifications
- Total length: 115mm
- Blade length: 12mm
- Material: Stainless steel

Appropriate subject materials
- Polycarbonate up to 0.4mm thick
- Plastic plate up to 0.5mm thick
- Clear plastic plate up to 0.4mm thick
- Paper, decals, stickers, etc. up to 0.5mm thick

Materials not to be cut
- Metal
- Carbon fiber & FRP plate
- Carbon or glass fiber reinforced plastic
- Sandpaper

Recommend products: M4 PC Body Curved Scissors, Mini-no¿yczki do elementów fototrawionych and Precision Speciall Scissors.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: HG Tweezer Grip Scissors
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 14.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 27.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 18.10.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74124
Tillgänglighet: tillgänglig!

278.51 SEK 264.31 SEK
eller 17800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74068
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.80 SEK 208.60 SEK
eller 14100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74005
Tillgänglighet: tillgänglig!

166 SEK 157.53 SEK
eller 10600 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74151
Tillgänglighet: tillgänglig!

289.43 SEK 273.05 SEK
eller 18500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9168
Tillgänglighet: tillgänglig!

89.69 SEK eller 6000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19441
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55615
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.04 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55613
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.04 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55610
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.32 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS4
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.36 SEK eller 12400 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS2
Tillgänglighet: tillgänglig!

243.92 SEK eller 16400 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS3
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.46 SEK eller 6500 poäng