Meng Model

Meng Model MTS033 High-strenght Precision Push Broaches

High-strenght Precision Push Broaches - Image 1
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS033
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 10.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
889.42 SEK eller 59800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-MTS033
Vikt:0.05 kg
Ean:4897038552450
Tillagd i katalogen:4.8.2020
TagsLine-engraver-blade

Zestaw 5 wysokiej jako¶ci p³askich rylców (ostrzy) grawerskich, których ¶rednica trzonka wynosi 3,175 mm, a szeroko¶æ koñcówki to: 0,15 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm oraz 1 mm. Ka¿dy z nich zosta³ wykonany z dobrej jako¶ciowo stali wolframowej (ang. Tungsten Steel), która jest stal± stopow±. Jej g³ównym dodatkiem stopowym jest wolfram, ale zawiera tak¿e bardzo ma³e domieszki molibdenu oraz wanadu. Dziêki temu, prezentowane rylce s± wyj±tkowo odporne na korozjê, zu¿ycie mechaniczne, jak równie¿ wykazuj± siê ponadprzeciêtn± ostro¶ci± czê¶ci roboczej. Co wiêcej, cechuj± siê bardzo wysok± jako¶ci± oraz precyzj± wykonania gwarantowan± miêdzy innymi przez wykorzystanie w toku ich produkcji urz±dzeñ komputerowo sterowanych numerycznie (ang. Computerized Numerical Control, w skrócie CNC). Warto dodaæ, ¿e zosta³y opracowane przy ¶cis³ej wspó³pracy z pochodz±cym z ChRL innym producentem narzêdzi modelarskich – firm± DSPIAE. Zaleca siê ich stosowanie ze specjalnym uchwytem Precision Clamp Holding Handle, który NIE jest do³±czony do prezentowanego zestawu. Przy jego pomocy mo¿na je z powodzeniem wykorzystaæ do wykonywania bardzo precyzyjnych prac grawerskich w modelach plastikowych, zw³aszcza pog³êbiania linii podzia³u blach albo tworzenia ich od podstaw, na przyk³ad na miniaturach samolotów pasa¿erskich i wojskowych we w³a¶ciwie dowolnej skali. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pog³êbiania lub tworzenia od podstaw bulajów na modelach statków oraz okrêtów - zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 oraz 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do obróbki oraz rze¼bienia figurek - chocia¿by w skali 1:16 i 1:35 albo o wielko¶ci 54 mm, 90 mm lub 120 mm, jak równie¿ przy pracy z popiersiami. Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ ich zastosowania do precyzyjnej obróbki drewna, w tym balsy. Rzecz jasna mo¿na je równie¿ wykorzystaæ, wraz z uchwytem, do tworzenia wszelkiego typu zarysowañ na dowolnym modelu plastikowym. Warto dodaæ, ¿e ka¿de z prezentowanych ostrzy zosta³y umieszczone w charakterystycznym organizerze z tworzywa sztucznego w pomarañczowym kolorze. Produkty powi±zane to chocia¿by: High-strenght Precision Hook Broaches, Fine Engraving Blade 0.2mm albo Fine Engraving Blade 0.5mm.

High-strenght Precision Push Broaches (5 pcs)

The MTS-033 High-strength Precision Push Broaches Machined from tungsten steel, this product features sharp and durable edge. It can be used to remove excessive material or deepen engraved lines on plastic model surfaces. This product includes 5 precision push broaches in sizes of 0.15mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm and 1.0mm. The shank diameter is 3.175mm. Recommend products: High-strenght Precision Hook Broaches, Fine Engraving Blade 0.2mm and Fine Engraving Blade 0.5mm.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: High-strenght Precision Push Broaches
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 10.5.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 11.5.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 17.5.2021
-
onsdag, 19.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 18.5.2021
-
torsdag, 20.5.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 17.5.2021
-
onsdag, 19.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 18.5.2021
-
torsdag, 20.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 4.8.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS032
Tillgänglighet: tillgänglig!

1022.06 SEK eller 68800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74147
Tillgänglighet: tillgänglig!

303.08 SEK 286.70 SEK
eller 19400 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74135
Tillgänglighet: tillgänglig!

335.85 SEK 316.74 SEK
eller 21500 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74136
Tillgänglighet: tillgänglig!

316.74 SEK 300.35 SEK
eller 20300 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74143
Tillgänglighet: tillgänglig!

213.24 SEK 202.32 SEK
eller 13700 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74138
Tillgänglighet: tillgänglig!

316.74 SEK 300.35 SEK
eller 20300 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0042
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.86 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0043
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.86 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0045
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.86 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0051
Tillgänglighet: tillgänglig!

457.70 SEK eller 30800 poäng