Meng Model

Meng Model M-TS021 Hobby Cutting Mat A3 Size

Hobby Cutting Mat A3 Size - Image 1
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-M-TS021
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
119.34 SEK eller 8000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-M-TS021
Vikt:0.55 kg
Ean:4897038551941
Tillagd i katalogen:13.7.2018
TagsCutting-Mat-A3

Dwustronna, mata warsztatowa (modelarska) do ciêcia w kolorze jasnoszarym oraz czarnym w formacie zbli¿onym do A3 (szeroko¶æ: ok. 300 mm, wysoko¶æ: ok. 420 mm), której warstwy zewnêtrzne zosta³y wykonane z miêkkiego PVC. Ze wzglêdu na konstrukcjê prezentowanej maty, mo¿na j± swobodnie nacinaæ w toku prac modelarskich, bez ryzyka jej trwa³ego uszkodzenia. Jej konstrukcja znacz±co zmniejsza têpienie siê ostrych narzêdzi. Po jednej (jasnoszarej) stronie mata zosta³a w znacznym stopniu zadrukowana siatk± z³o¿on± z kwadratów o boku 10 mm. Ponadto, w lewym dolnym rogu nadrukowano na niej k±tomierz o pe³nej gradacji (od 0 do 180 stopni), a w prawnym dolnym rogu – siatkê z³o¿on± z kwadratów o bokach 5 mm. Natomiast górna czê¶æ jasnoszarej czê¶ci maty zawiera  bardzo przydatne w toku prac modelarskich miary metryczne dla skal (podzia³ek): 1:12, 1:24, 1:32, 1:35, 1:48 oraz 1:72. Na jej krawêdziach zosta³y tak¿e umieszczone cztery miary (z podzia³k± milimetrow±): dwie o d³ugo¶ci 260 mm i dwie 410-milimetrowe. Natomiast na drugiej (czarnej) stronie producent umie¶ci³ siatkê z³o¿on± z kwadratów o bokach 10 mm oraz dwie miary (podzia³ki) o d³ugo¶ci: 280 mm oraz 430 mm. Prezentowana mata, niezale¿nie od wykorzystywanej strony, zabezpiecza powierzchniê blatu roboczego przed naciêciem ostrymi narzêdziami (takimi jak chocia¿by wszelkiego typu ostrza, no¿yki czy pi³ki rêczne), jak równie¿ zmniejsza ryzyko przewrócenia siê pojemników z chemi± modelarsk± (kleje, farby, itp.). Wydatnie poprawia to komfort oraz bezpieczeñstwo wszelkich prac modelarskich. Jest to bez w±tpienia wszechstronne narzêdzie, które mo¿e znale¼æ zastosowanie w warsztacie niemal ka¿dego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad Mata do ciêcia A3 albo Cutting Mat - A3 Size.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Hobby Cutting Mat A3 Size
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 19.4.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 20.4.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 4.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 13.7.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74144
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 146.06 SEK
eller 9900 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum0018
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.25 SEK eller 10000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ10011
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.48 SEK eller 7800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-CMA3-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

183.84 SEK eller 12400 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR590
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.14 SEK eller 6800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-CMA3
Tillgänglighet: tillgänglig!

163.30 SEK eller 11000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90021
Tillgänglighet: tillgänglig!

211.67 SEK eller 14200 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-FCM-A3
Tillgänglighet: tillgänglig!

403.08 SEK eller 27100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74076
Tillgänglighet: otillgängligt för tillfället

224.98 SEK 213.51 SEK
eller 14400 poäng