NEW! Arma Hobby 70044 Hurricane Mk II B Trop Model Kit

Hurricane Mk II B Trop Model Kit - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70044
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 26.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
152.63 SEK eller 10300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareArma Hobby
ProduktkodAMH70044
Vikt:0.13 kg
Ean:5902734373304
Skala1:72
Tillagd i katalogen:1.6.2021
TagsHawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Hurricane Mk II B Trop Model Kit
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 26.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 27.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 1.6.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7451
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.48 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7210
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72221
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7071
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVU72015
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.82 SEK eller 8000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7166
Tillgänglighet: på begäran

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72023
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.38 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abeA72010
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.54 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72416
Tillgänglighet: tillgänglig!

63.95 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL7016
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.97 SEK eller 5700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7465
Tillgänglighet: på begäran

124.28 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72057
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.30 SEK eller 6200 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70043
Tillgänglighet: tillgänglig!

152.63 SEK eller 10300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70042
Tillgänglighet: tillgänglig!

223.37 SEK eller 15000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD208
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80216
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.85 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80215
Tillgänglighet: tillgänglig!

62.39 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD208s
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.76 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev64144
Tillgänglighet: tillgänglig!

145.87 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: FLY
Produktkod: FLY72044
Tillgänglighet: tillgänglig!

180.98 SEK eller 12200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Pmask
Produktkod: PMA-PK48029
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.03 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-1-2002
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.79 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: FLY
Produktkod: FLY32019
Tillgänglighet: tillgänglig!

585.14 SEK eller 39400 poäng

Skala: 1:24
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru02417
Tillgänglighet: tillgänglig!

540.92 SEK eller 36400 poäng