Kinetic

NEW! Kinetic 48078 IA 58 Pucará

IA 58 Pucará - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN48078
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 15.4.2021
543.52 SEK -5% 514.92 SEK eller 36600 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareKinetic
ProduktkodKIN48078
Vikt:0.52 kg
Ean:9588838161434
Skala1:48
Tillagd i katalogen:1.4.2021
TagsFMA-IA-58-Pucara
FMA IA-58 Pucara to argentyñski, dwusilnikowy samolot szturmowy i przeciwpartyzancki w uk³adzie dolnop³ata o konstrukcji metalowej. Pocz¹tki IA 58 Pucara siêgaj¹ po³owy lat 60. Pierwszy lot prototypu AX-2 Delfin, napêdzanego dwoma silnikami turboœmig³owymi Garett TPE331-U-303, odby³ siê 20 sierpnia 1969 r. Nastêpne samoloty prototypowe wyposa¿ano w silniki produkcji francuskiej Turbo Meca Astazou XVIG. Pucara mo¿e operowaæ z lotnisk gruntowych przy jednoczeœnie bardzo ma³ej obs³udze naziemnej. Za³o¿enia te sprawdzi³y siê podczas wojny o wyspy z archipelagu Falklandów w 1982 r. Samolot mo¿e lataæ w nocy, lecz z powodu braku zaawansowanego systemu celowniczego mo¿liwoœci bojowe drastycznie spadaj¹. Pierwszy lot samolotu serii produkcyjnej (IA 58A) odby³ siê 8 listopada 1974 r. Dostawy dla Si³ Powietrznych Argentyny rozpoczêto rok póŸniej. IA 58A uzbrojony jest w dwa dzia³ka Hispano HS804 kalibru 20 mm z 270 pociskami na dzia³ko, cztery karabiny maszynowe FN Browning kalibru 7,62 mm z 900 pociskami na karabin. Dodatkowe uzbrojenie, w tym bomby klasyczne, zbiorniki napalmowe, zasobniki rakiet niekierowanych kalibru 70 mm, zasobniki z dzia³kami oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. W modelu IA 58B zamontowano now¹ awionikê oraz dwa dzia³ka kalibru 30 mm (zamiast 20 mm). Pierwszy lot prototypu odby³ siê 15 maja 1979 r. Samolot nie wprowadzono do produkcji. IA 58C to wersja jednomiejscowa uzbrojona w 30 mm dzia³ko DEFA553, mog¹ca przenosiæ rakiety powietrze-powietrze Magic 2, powietrze-woda Martin Pescador. Zmodernizowana awionika obejmuje wyœwietlacz przezierny HUD, komputer balistyczny, system nawigacji VLF, system identyfikacji IFF. Niektóre IA 58A przebudowano do IA 58C. IA 58 eksportowano do Urugwaju i Kolumbii. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,25m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,4m, wysokoœæ: 5,36m, prêdkoœæ maksymalna: 520km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18m/s, pu³ap praktyczny: 1000m, zasiêg maksymalny: 1360km.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: IA 58 Pucará
Tillagd i katalogen: 1.4.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-AM0855
Tillgänglighet: på begäran

53.54 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-AM0856
Tillgänglighet: på begäran

76.69 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-48-0277
Tillgänglighet: på begäran

105.30 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS48-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.52 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu49009
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aires
Produktkod: air4300
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.70 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48165
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.16 SEK eller 2500 poäng