MisterCraft

MisterCraft F21 Il-4 'Luftwaffe Prize'

Il-4 Luftwaffe Prize - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF21
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
124.02 SEK eller 8300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMisterCraft
ProduktkodmscF21
Vikt:0.25 kg
Ean:5903852060213
Skala1:72
Tillagd i katalogen:8.5.2019
TagsIlyushin-IL-4
Iljuszyn I³-4 (DB-3F) to sowiecki, dwusilnikowy, œredni bombowiec w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. I³-4 by³ daleko id¹c¹ modernizacj¹ samolotu DB-3. Zmiany dotyczy³y min. konstrukcji p³atowca i skrzyd³a oraz przede wszystkim zastosowania na zdecydowanie wiêksz¹ skalê duralu zamiast stali. Oblot maszyny I³-4 mia³ miejsce w 1940 roku, a wejœcie do s³u¿by nast¹pi³o rok póŸniej. Produkcja seryjna trwa³a do 1944 roku. W jej toku pojawi³y siê równie¿ dalsze udoskonalenia-samouszczelniaj¹ce siê zbiorniki paliwa, zastosowanie uzbrojenia ochronnego o wiêkszym kalibrze, a przede wszystkim zastosowanie silników 14-cylindrowych Tumanski M-88B o mocy 1100KM, w miejsce silników Tumanski M-88 o mocy 1000KM. Iljuszyn I³-4 by³ podstawowym, œrednim samolotem bombowym radzieckich si³ powietrznych przez ca³¹ wojnê. Wykorzystywano go w wielu operacjach na froncie wschodnim, zw³aszcza w okresie 1942-1943, jak równie¿ do kilku nag³aœnianych przez propagandê rajdów bombowych nad Berlin. Samolot I³-4T by³ równie¿ wykorzystywany jako bombowiec torpedowy dalekiego zasiêgu. Globalnie wyprodukowano ok. 5256 egzemplarzy tej maszyny. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,76m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 21,44m, wysokoœæ: 4,1m, prêdkoœæ maksymalna: 410km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,9m/s, zasiêg maksymalny: 3800km, pu³ap maksymalny 8700m, uzbrojenie (wczesne serie produkcyjne): sta³e-trzy karabiny maszynowe SzKAS kal. 7,62 mm , podwieszane-do 2700kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Il-4 'Luftwaffe Prize'
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 8.5.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.98 SEK eller 2600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72078
Tillgänglighet: på begäran

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72229
Tillgänglighet: på begäran

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS603
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.57 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73002
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

77.79 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72307
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

57.59 SEK eller 3700 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr49655
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.42 SEK 46.26 SEK
eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHE72-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.52 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita26101
Tillgänglighet: tillgänglig!

218.17 SEK eller 14700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72112
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72101
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF19
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.02 SEK eller 8300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF20
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.02 SEK eller 8300 poäng