Trumpeter

Trumpeter 00386 Italian B1 Centauro Tank Destroyer

Italian B1 Centauro Tank Destroyer - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00386
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 23.12.2021
311.40 SEK eller 20300 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareTrumpeter
Produktkodtru00386
Vikt:0.55 kg
Ean:9580208003863
Skala1:35
Tillagd i katalogen:25.2.2009
TagsCentauro

B1 Centauro to wspó³czesna rodzina w³oskich o¶mioko³owych pojazdów opancerzonych ró¿nego przeznaczenia. Pierwsze prototypy pojazdów  tej rodziny powsta³y w po³owie lat 80. XX wieku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1991-2006, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 740 pojazdów z tej rodziny. Wozy B1 Centauro s± napêdzane pojedynczymi silnikami IVECO o mocy 520 KM. Uzbrojenie pojazdów ró¿ni siê od wersji i mo¿e siê sk³adaæ np. z pojedynczej armaty OTO-Melara L/52 kal. 105 mm lub 2 karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Rodzina wozów B1 Centauro zosta³a opracowana na zlecenie armii w³oskiej przez konsorcjum firm IVECO-Fiat oraz OTO-Melara. Celem projektu by³o stworzenie wysoce mobilnego niszczyciela czo³gów uzbrojonego w armatê kal. 105 mm, a wiêc tak± sam± jak w czo³gu Leopard 1. Wersja podstawowa B1 Centauro, czyli w³a¶nie niszczyciel czo³gów, posiada ¶wietn± mobilno¶æ w terenie, jest wysoce manewrowy oraz posiada nowoczesne wyposa¿enie elektroniczne oraz skuteczny system kierowania ognia (SKO). Wóz jest chroniony pancerzem stalowym, który zapewnia os³onê przed pociskami ma³okalibrowym (do 14,5 mm), a z przodu wozu -  przed ogniem z broni o kalibrze do 25 mm. W oparciu o wóz B1 Centauro powsta³y tak¿e inne wozy na potrzeby armii w³oskiej. Mo¿na w¶ród nich wskazaæ: VBM Freccia (bojowy wóz piechoty), Centauro 155/39 LW (haubica samobie¿na) czy te¿ Centauro VBM Recovery (wóz zabezpieczenia technicznego). Poza W³ochami, operatorami pojazdów B1 Centauro s± Jordania, Oman i Hiszpania.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Italian B1 Centauro Tank Destroyer
Tillagd i katalogen: 25.2.2009
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PE35305
Tillgänglighet: på begäran

292.61 SEK eller 19100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: DEF Model
Produktkod: DEF-DW35012
Tillgänglighet: tillgänglig!

367.78 SEK eller 24000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZRE35-156
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.74 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Echelon Fine Details
Produktkod: ECH-D356096
Tillgänglighet: tillgänglig!

224.42 SEK eller 14600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Royal Model di R. Reale
Produktkod: RLM588
Tillgänglighet: tillgänglig!

367.78 SEK eller 24000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: FCModeltrend
Produktkod: FCM35230
Tillgänglighet: tillgänglig!

205.09 SEK eller 13400 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abePP05
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.45 SEK eller 3300 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.51 SEK eller 4500 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-24
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.51 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A048
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A059
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru01563
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: ACE
Produktkod: ACE72437
Tillgänglighet: tillgänglig!

257.71 SEK eller 16800 poäng