Techmod

Techmod 32069 Japanese Hinomaru

Japanese Hinomaru - Image 1
Skala: 1:32
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch32069
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 22.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
98.80 SEK eller 6600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTechmod
Produktkodtch32069
Vikt:0.03 kg
Skala1:32
Tillagd i katalogen:2.12.2020
TagsJapan-insignia

Japoñskie Si³y Powietrzne (ang. Imperial Japanese Army Air Service) zosta³y sformowane ju¿ w 1912 roku i s± uznawane za jeden z najstarszych – o ile nie najstarsze – si³y powietrzne na terenie Azji. Warto dodaæ, ¿e w tym samym roku sformowano równie¿ Si³y Powietrzne Cesarskiej Marynarki Wojennej (ang. Imperial Japanese Navy Air Service). Obie te formacje, w³a¶ciwie od samego pocz±tku swego istnienia, stosowa³y jako oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na swoich samolotach motyw zaczerpniêty z flagi japoñskiej przedstawiaj±cy wschodz±ce s³oñce (jap. Hi-no-maru albo czê¶ciej Hinomaru). Symbol ten by³ czerwonym ko³em nanoszonym najczê¶ciej bezpo¶rednio na kamufla¿ samolotów. Czasami stosowano Hinomaru otoczon± bia³± obwódk±. Warto dodaæ, ¿e takie insygnia nanoszono jako roundelle (ang. rondel) na kad³ubach i skrzyd³ach, natomiast nie stosowano go jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e japoñskie maszyny w okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej nie posiada³y tego rodzaju oznaczenia! Warto wspomnieæ, ¿e wraz z utworzeniem Si³ Powietrznych Japoñskich Si³ Samoobrony (ang. Japan Air Self-Defense Force) w 1954 r. przywrócono równie¿ insygnia stosowane wcze¶niej, przy czym obecnie stosuje siê Hinomaru obwiedzione bia³± obwódk±, jak równie¿ oznaczenia o niskiej widzialno¶ci (ang. low-visibility insignia).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Japanese Hinomaru
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 22.4.2021

> mer än 1 st.
fredag, 23.4.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 29.4.2021
-
tisdag, 4.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 29.4.2021
-
tisdag, 4.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 6.5.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 7.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.12.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:32
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch32051
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.80 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72116
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch48038
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD72012
Tillgänglighet: tillgänglig!

75.65 SEK eller 5100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48002
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.48 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD72005
Tillgänglighet: tillgänglig!

73.83 SEK eller 5000 poäng