Owl Models

Owl Models DS72080 Ju 88 A-14 with MG FF KG 6

Ju 88 A-14 with MG FF KG 6 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72080
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 28.10.2021
34.07 SEK eller 2200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareOwl Models
ProduktkodOWLDS72080
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:17.9.2021
TagsGerman-Insignia Junkers-88

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Ju 88 A-14 with MG FF KG 6
Tillagd i katalogen: 17.9.2021
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72055
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72052
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72054
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72056
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72067
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72069
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72081
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72092
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72097
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72053
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72042
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72041
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng