Betexa

Betexa 262 Karlstejn

Karlstejn - Image 1
Skala: 1:350
Tillverkare: Betexa
Produktkod: BET262
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
43.20 SEK eller 2800 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareBetexa
ProduktkodBET262
Vikt:0.15 kg
Ean:8590632002623
Skala1:350
Tillagd i katalogen:18.4.2013
TagsCastle-Karlstejn

BETEXA 262 Karlstejn

Prosty model kartonowego zamku do sklejania

 

 

 

Zamek Karlstejn jest jedn± z najs³ynniejszych warowni czeskich, czêsto wykorzystywanym jako symbol Królestwa Czech, a w powszechnej opinii jest postrzegany jako jedne z najpiêkniejszych europejskich zamków. Zosta³ wzniesiony w pó¼nym ¶redniowieczu przez króla Czech i cesarza Rzeszy Niemieckiej Karola IV Luksemburczyka w latach 1348-1365 w stylu gotyckim. Niemal od samego pocz±tku by³ przewidziany jako miejsce przechowywania relikwii ¶wiêtych bliskich Karolowi IV oraz klejnotów koronnych, jak równie¿ insygniów w³adzy królewskiej i cesarskiej. W czasach Karola IV by³ równie¿ rezydencj± w³adcy, oddalon± jedynie o jeden dzieñ drogi od sto³ecznej Pragi. Jednym z najcenniejszych obiektów, które znajduj± siê w kompleksie zamkowym jest Wielka Wie¿a, w której znajduje siê z kolei Kaplica ¦wiêtego Krzy¿a z przebogatym wystrojem wnêtrza, przypominaj±c± rozwi±zania bizantyjskie i bogat± polichromi±. Na wystrój kaplicy sk³ada siê równie¿ ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz 129 obrazów mistrza Teodoryka –najwybitniejszego chyba malarza czeskich pó¼nego ¶redniowiecza. To w niej równie¿ by³y z³o¿one najcenniejsze relikwie i insygnia w³adzy.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Karlstejn
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 21.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 18.4.2013
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:350
Tillverkare: Betexa
Produktkod: BET290
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng