FPW Model

FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72507
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 29.11.2021
41.04 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72507
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsBritish-World-War-II-WAAF

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.75 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

242.88 SEK eller 17000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV060
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.43 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

66.33 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.03 SEK eller 2500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72052
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.64 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-35140
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.77 SEK eller 12400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48100
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.43 SEK eller 8600 poäng