FPW Model

NEW! FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72507
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
42.62 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72507
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsBritish-World-War-II-WAAF

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 26.2.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: på begäran

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV060
Tillgänglighet: på begäran

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72052
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bronco
Produktkod: BROCB35037
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.53 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-35140
Tillgänglighet: tillgänglig!

161.47 SEK eller 10900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48100
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng