Choroszy Modelbud

Choroszy Modelbud D06 LWS 5 HYDRO

LWS 5 HYDRO - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOD06
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
491.34 SEK eller 34500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareChoroszy Modelbud
ProduktkodCHOD06
Vikt:0.16 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:27.3.2017
TagsLWS-5

LWS-5 Hydro by³ projektem polskiego wodnosamolotu rozpoznawczego i bombowo-torpedowym w uk³adzie dolnop³ata, z podwoziem sta³ym – p³ywakowym z okresu miêdzywojennego. Maszyna nigdy nie zosta³a oblatana, nigdy te¿ ca³kowicie nie ukoñczono jej prototypu. Napêd mia³y zapewniaæ dwa silniki Bristol Pegasus IIIM2o mocy do 750 KM ka¿dy. D³ugo¶æ samolotu wynosi³aby ok. 15,4 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu ok. 18,5 metra. Zak³adano, ¿e uzbrojenie pok³adowe bêdzie siê sk³adaæ z piêciu karabinów maszynowych kal. 7,92 mm. Samolot mia³ równie¿ przenosiæ torpedê o masie do 800 kg lub ³adunek bomb o masie – najpewniej – do 600-800 kilogramów. Samolot LWS-5 Hydro zosta³ opracowany w Lubelskiej Wytwórni Samolotów (w skrócie: LWS) jako swego rodzaju nastêpca nieudanej maszyny Lublin R-XX. Zak³adano, ¿e nowy samolot bêdzie stosunkowo prost± konwersj± bombowca LWS-6 ¯ubr do roli wodnosamolotu. G³ówna zmiana mia³a polegaæ na wzmocnieniu konstrukcji i dodaniu podwozia p³ywakowego. Prace, zainicjowane w 1937 r., znacz±co siê jednak przed³u¿a³y, a LWS nie by³a w stanie ponosiæ rosn±cych kosztów zwi±zanych z rozwojem projektu. Z tego wzglêdu g³ówny, potencjalny odbiorca maszyny czyli Marynarka Wojenna, postanowi³ wycofaæ siê z projektu i zakupiæ w³oskie maszyny Cant Z.506B, z których jednak pierwszy egzemplarz trafi³ do Polski na kilka dni przed wybuchem II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: LWS 5 HYDRO
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 25.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.3.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.63 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P7223
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.27 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHE72-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.86 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.12 SEK eller 3000 poäng