Hobby Boss

NEW! Hobby Boss 84414 Last Consultation

Last Consultation - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB84414
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 1.3.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
83.19 SEK eller 5600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHobby Boss
ProduktkodHBB84414
Vikt:0.10 kg
Ean:6939319244147
Skala1:35
Tillagd i katalogen:11.1.2021
TagsGerman-World-War-II-Officers

Pomimo przegranej w I wojnie ¶wiatowej, niemiecki korpus oficerski w okresie miêdzywojennym nadal postrzega³ g³ówny ¶rodek do zwyciêstwa w przysz³ej wojnie w operacji ofensywnej. Wyci±gn±³ zatem inne do¶wiadczenia z Wielkiej Wojny, ani¿eli jego francuski odpowiednik. Bazuj±c na do¶wiadczeniach z lat 1914-1918, miêdzy innymi na taktyce infiltracji stosowanej przez oddzia³y Stosstruppen, ale te¿ dostrzegaj±c intensywny rozwój lotnictwa i broni pancernej, czê¶æ niemieckiego korpusu oficerskiego (np. gen. Heinz Guderian) opracowa³a teoretyczne za³o¿enia tzw. wojny b³yskawicznej (niem. Blitzkrieg), czyli d±¿enie do powalenia przeciwnika jedn±, decyduj±c± operacj± ofensywn± prowadzon± w mo¿liwie krótkim czasie i przy maksymalnym natê¿eniu si³ i ¶rodków. Pod³ug tej ofensywnej doktryny wojny by³ te¿ szkolony niemiecki korpus oficerski w latach 30. XX wieku oraz w toku wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e niemieccy oficerowie niemal wszystkich szczebli w toku II wojny ¶wiatowej stosowali zasadê tzw. dowodzenia przez zadania (niem. Auftragstaktik), czyli nakre¶lali swym podw³adnym zadanie do osi±gniêcia oraz si³y jakimi dysponowali, natomiast wykonanie zadania pozostwiali ca³kowicie w ich gestii. Taki model dowodzenia, opieraj±cy siê na bardzo dobrze i jednolicie wyszkolonych oficerach, prowadzi³ do tego, ¿e armia niemiecka by³a wysoce elastyczna w dzia³aniu i potrafi³± reagowaæ szybciej na ró¿nych szczebalch, ani¿eli ich przeciwnicy (np. armia francuska w toku kampanii z 1940 r. czy armia sowiecka z 1941 r.). System ten zda³ egzamin (zw³aszcza na ni¿szych szczeblach) w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e w niemieckim korpusie oficerskim z okresu II wojny ¶wiatowej s³u¿y³o wielu nieprzeciêtnych dowódców, miêdzy innymi: Erich von Manstein, Heinz Guderian, Erwin Rommel czy Walter Model.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Last Consultation
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 1.3.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 2.3.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.3.2021
-
onsdag, 10.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.3.2021
-
onsdag, 10.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 11.1.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Mantis Miniatures
Produktkod: MAN-MAC03
Tillgänglighet: tillgänglig!

176.30 SEK eller 11900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM388
Tillgänglighet: på begäran

191.64 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC225
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC217
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC226
Tillgänglighet: på begäran

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC218
Tillgänglighet: på begäran

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna35586
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.97 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L30
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.57 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM418
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.54 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L39
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.57 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-002
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.57 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L29
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.57 SEK eller 9700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB84406
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.19 SEK eller 5600 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35298
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 146.06 SEK
eller 9900 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam25154
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.17 SEK 148.25 SEK
eller 10000 poäng

-8%

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35162
Tillgänglighet: tillgänglig!

134.43 SEK 123.50 SEK
eller 9000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35016
Tillgänglighet: tillgänglig!

244.96 SEK eller 16500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35014
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.45 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35004
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.45 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35003
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.45 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35003
Tillgänglighet: tillgänglig!

135.99 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35644
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.70 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35019
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.02 SEK eller 8300 poäng

-8%

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx35212
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.18 SEK 105.82 SEK
eller 7800 poäng