Meng Model

Meng Model LS011 Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-LS011
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
582.53 SEK eller 39200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-LS011
Vikt:0.60 kg
Ean:4897038552467
Skala1:48
Tillagd i katalogen:30.7.2020
TagsLockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 19.4.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 20.4.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE865
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX567
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.79 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE864
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.46 SEK eller 6400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduBIG49186
Tillgänglighet: tillgänglig!

245.19 SEK eller 15700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu49864
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.44 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW48302
Tillgänglighet: på begäran

89.43 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Dream Model
Produktkod: DMO-DM2033
Tillgänglighet: tillgänglig!

364.07 SEK eller 24500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF4049
Tillgänglighet: på begäran

81.63 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Dream Model
Produktkod: DMO-DM2031
Tillgänglighet: tillgänglig!

364.07 SEK eller 24500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-48-0119
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.30 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4064
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.24 SEK eller 6500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW48305
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.01 SEK eller 5700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-LS007
Tillgänglighet: tillgänglig!

553.93 SEK eller 37300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has02353
Tillgänglighet: tillgänglig!

332.86 SEK eller 22400 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Lion Roar
Produktkod: LRO-GQ001
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.08 SEK eller 3200 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03868
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK 251.72 SEK
eller 17800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12561
Tillgänglighet: tillgänglig!

314.66 SEK eller 21200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasE42
Tillgänglighet: tillgänglig!

288.65 SEK eller 19400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1409
Tillgänglighet: tillgänglig!

247.30 SEK eller 16600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12569
Tillgänglighet: tillgänglig!

299.05 SEK eller 20100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1425
Tillgänglighet: tillgänglig!

330.26 SEK eller 22200 poäng

-12%

Skala: 1:48
Tillverkare: Kittyhawk
Produktkod: KIT80132
Tillgänglighet: tillgänglig!

652.75 SEK 572.13 SEK
eller 43900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasE46
Tillgänglighet: tillgänglig!

309.46 SEK eller 20800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Fujimi
Produktkod: fjm722962
Tillgänglighet: tillgänglig!

468.10 SEK eller 31500 poäng