Tally HO!

Tally HO! 72-043 Luftwaffe Code Letter

Luftwaffe Code Letter - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLH72-043
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
122.98 SEK eller 8300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTally HO!
ProduktkodTLH72-043
Vikt:0.02 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:22.11.2017
TagsGerman-Insignia

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Luftwaffe Code Letter
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 10 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 10 st.
torsdag, 26.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.9.2021
-
måndag, 6.9.2021

UPS

1 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.9.2021
-
måndag, 6.9.2021

Rek

1 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 12.8.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.9.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 22.11.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT72073
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

87.35 SEK eller 5900 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD72013
Tillgänglighet: tillgänglig!

75.65 SEK 69.41 SEK
eller 5100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-0012-72
Tillgänglighet: tillgänglig!

130.01 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-406
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.50 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-295
Tillgänglighet: tillgänglig!

130.01 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-313
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.12 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-240
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.56 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-245
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.56 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-247
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.56 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-250
Tillgänglighet: tillgänglig!

130.01 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-330
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.12 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-329
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.62 SEK eller 7600 poäng