Rye Field Model

Rye Field Model RM-5011 M1 ASSAULT BREACHER VEHICLE

M1 ASSAULT BREACHER VEHICLE - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5011
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
691.77 SEK eller 46500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRye Field Model
ProduktkodRFM-RM-5011
Vikt:1.16 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:23.8.2017
TagsM1-Abrams

M1 Abrams jest wspó³czesnym, amerykañskim czo³giem podstawowym III generacji. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w latach 70. XX wieku, a produkcja seryjna rozpoczêta w 1979 r. trwa do dzisiaj. Do chwili obecnej (2018 r.) wyprodukowano ok.10500 czo³gów tego typu. M1 Abrams jest napêdzany silnikiem turbowa³owym (turbinowym) Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1500 KM. Uzbrojenie pojazdu to w wersji M1 armata czo³gowa M68A1 kal. 105 mm, a w wersji M1A1 i pó¼niejszych - armata czo³gowa M256 kal. 120 mm. Uzbrojenie dodatkowe stanowi 1 karabin maszynowy kal. 12,7 oraz 2 karabiny maszynowe M240 kal. 7,62 mm.

M1 Abrams powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowy czo³g podstawowy og³oszone przez US Army ju¿ w latach 60. XX wieku. Nowy wóz mia³ zast±piæ w armii amerykañskiej czo³gi rodziny Patton (M47-M48-M60). Pocz±tkowo podjêto kooperacjê z firmami niemieckimi w projekcie oznaczonym jako MBT-70. Jednak po kilku latach wspó³pracê zakoñczono i dalsze prace skupi³y siê wy³±cznie w firmach amerykañskich, a zw³aszcza w koncernie Chrysler Defence. Pomimo bardzo d³ugiego procesu prac analitycznych, studyjnych i eksperymentalnych trwaj±cego niemal 15 lat, wprowadzony do linii na pocz±tku lat 80. XX wieku M1 Abrams okaza³ siê konstrukcj± niemal rewolucyjn± i znacznie przewy¿szaj±c± ówczesne konstrukcje radzieckie. M1 Abrams cechuje siê przede wszystkim niespotykan± – przed 1979 rokiem - w czo³gach tej klasy mobilno¶ci± i manewrowo¶ci±, dziêki zastosowaniu potê¿nego silnika o mocy 1500 KM. Inn± spraw±, ¿e wybór silnika turbinowego okaza³ siê  niezbyt trafiony bowiem wymaga on bardzo starannej obs³ugi i jest podatny na zapalenie siê. M1 Abrams posiada równie¿ bardzo dobry pancerz, wykorzystuj±cy kompozyty oraz SKO (system kierowania ogniem). W wersji M1A1 zosta³ równie¿ uzbrojony w ¶wietn± armatê kal. 120 mm. W toku produkcji seryjnej powsta³o kilka wersji czo³gu M1 Abrams. Pierwsze znacz±ce ulepszenia zosta³y wprowadzone w wersji M1A1, której produckaj ruszy³a w 1985 roku – polega³y przede wszystkim na zastosowaniu znacznie skuteczniejszej armaty kal. 120, zamiast dzia³a kal. 105 mm. W 1992 wesz³a do linii wersja M1A2, która posiada znacznie bogatsze wyposa¿enie elektroniczne ni¿ wersje poprzednie oraz pancerz wykorzystuj±cy zubo¿ony uran. Nastêpnie pojawi³a siê wersja M1A2 SEP, która posiada³a jeszcze doskonalszy pancerz. Ostatnimi wersjami rozwojowymi czo³gu Abrams s± wersje M1A2 SEPv2 oraz M1A2 SEPv3, które posiadaj± zaawansowane systemy wymiany informacji, kontroli pola walki, kierowania ogniem oraz usprawnione systemy kierowania uzbrojeniem dodatkowym. Czo³g M1 Abrams zosta³ wyeksportowany do kilku krajów, m.in.: Arabii Saudyjskiej, Australii, Egiptu czy Kuwejtu. Wozy tego typu wziê³y udzia³ w kilku operacjach, z których najwa¿niejsze to wojna w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991 oraz wojna w Iraku w 2003 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: M1 ASSAULT BREACHER VEHICLE
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 22.6.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 24.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 23.8.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5009
Tillgänglighet: tillgänglig!

283.45 SEK eller 19100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu35598
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.39 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM3059
Tillgänglighet: på begäran

361.47 SEK eller 24300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1028
Tillgänglighet: tillgänglig!

501.91 SEK eller 33800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM3138
Tillgänglighet: tillgänglig!

301.65 SEK eller 20300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1020
Tillgänglighet: på begäran

147.69 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: FCModeltrend
Produktkod: FCM35827
Tillgänglighet: tillgänglig!

78.77 SEK eller 5300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: DEF Model
Produktkod: DEF-DM35030
Tillgänglighet: tillgänglig!

286.05 SEK eller 19200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: DEF Model
Produktkod: DEF-DE35006
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.09 SEK eller 8900 poäng

Tillverkare: KARAYA
Produktkod: KAR-TCR3519
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.70 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Eureka XXL
Produktkod: EU-ER-3515
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.22 SEK eller 2200 poäng

-12%

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv-AC35017
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.37 SEK 60.05 SEK
eller 4600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5007
Tillgänglighet: tillgänglig!

782.79 SEK eller 52700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5029
Tillgänglighet: tillgänglig!

509.71 SEK eller 34300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5006
Tillgänglighet: tillgänglig!

488.91 SEK eller 32900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5026
Tillgänglighet: tillgänglig!

735.98 SEK eller 49500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5004
Tillgänglighet: tillgänglig!

548.73 SEK eller 36900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru01535
Tillgänglighet: tillgänglig!

247.82 SEK eller 16700 poäng

-6%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35269
Tillgänglighet: tillgänglig!

494.24 SEK 466.93 SEK
eller 31700 poäng

-6%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35156
Tillgänglighet: tillgänglig!

387.74 SEK 365.89 SEK
eller 24800 poäng

-6%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35158
Tillgänglighet: tillgänglig!

436.89 SEK 412.31 SEK
eller 28000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca13504
Tillgänglighet: tillgänglig!

569.53 SEK eller 38300 poäng

-6%

Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra9125
Tillgänglighet: tillgänglig!

468.10 SEK 442.09 SEK
eller 31500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Panda Hobby
Produktkod: PAN35038
Tillgänglighet: tillgänglig!

499.31 SEK eller 33600 poäng