Dragon

Dragon 3584 M67 Flamethrower Tank

M67 Flamethrower Tank - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra3584
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
600.74 SEK -5% 569.53 SEK eller 40400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra3584
Vikt:0.60 kg
Ean:89195835840
Skala1:35
Tillagd i katalogen:13.7.2017
TagsM48
M48 Patton to amerykañski czo³g podstawowy I generacji (MBT), stanowi¹cy czêœæ rodziny pojazdów M46-M60, które by³y g³ównymi czo³gami US Army w okresie wojny koreañskiej i wietnamskiej. W 1951 roku zaczêto zastêpowaæ czo³gi M-47 nowoczeœniejsz¹ konstrukcj¹ ale mnogoœæ problemów technicznych nie pozwoli³a na szybkie wdra¿anie projektu . Wreszcie w 1953 roku pierwsza odmiana nowego M-48 wesz³a do s³u¿by zastêpuj¹c niezawodne lecz przestarza³e ju¿ M-47. Produkcja seryjna trwa³a w latach 1952-1959, w czasie której wytworzono ponad 12.000 czo³gów tego typu. Jedn¹ z najszerzej produkowanych wersji w tym okresie by³ M48A2C z silnikiem benzynowym. Po 1959, jego miejsce zacz¹³ zajmowaæ M48A3 z silnikiem wysokoprê¿nym. M-48A i jego póŸniejsze wersje by³y eksportowane do niemal dwóch tuzinów odbiorców, a wiele pañstw wci¹¿ u¿ywa M-48 jako swojego podstawowego czo³gu. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Izrael, gdzie czo³gi te, po wielu modyfikacjach, funkcjonuj¹ obok Merkavy. Przewiduje siê, ¿e wiele z nich rozpocznie realizowaæ programy modernizacji M-48, podobnie jak to uczyni³a Korea Po³udniowa. Udoskonalenia wersji koreañskiej polegaj¹ m.in. na wzmocnieniu pancerza bocznego czy wprowadzeniu systemu naprowadzania ognia na cel w nocy. Wyró¿nia j¹ tak¿e czujnik wiatru zamontowany w tylnej czêœci wie¿yczki. M-48 wziê³y udzia³ min. w wojnie wietnamskiej, w wojnie pakistañsko-indyjskiej z 1965 r. oraz w wojnie szeœciodniowej. W bojach na p³w. Synaj zdeklasowa³y egipskie T-34 oraz T-54. Dane techniczne: d³ugoœæ: 9,3m, szerokoœæ: 3,65m, wysokoœæ: 3,1m, masa 45t, moc silnika (silnik wysokoprê¿ny): 750KM, prêdkoœæ: 48 km/h, uzbrojenie (wersja M48A3): armata M41 kal.90mm, 1 karabin maszynowy M2 Browning kal.12,7mm oraz 1 karabin maszynowy M73 kal.7,62mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: M67 Flamethrower Tank
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 26.2.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 2.3.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 13.7.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu36283
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.44 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T35162
Tillgänglighet: tillgänglig!

384.88 SEK eller 25900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T35163
Tillgänglighet: på begäran

215.83 SEK eller 14500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35005
Tillgänglighet: tillgänglig!

148.73 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bronco
Produktkod: BROAB3529
Tillgänglighet: tillgänglig!

125.06 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1344
Tillgänglighet: på begäran

720.37 SEK eller 48500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35010
Tillgänglighet: tillgänglig!

148.73 SEK eller 10000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1343
Tillgänglighet: tillgänglig!

410.89 SEK eller 27600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1345
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.48 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1320
Tillgänglighet: tillgänglig!

444.70 SEK eller 29900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1292
Tillgänglighet: tillgänglig!

335.46 SEK eller 22600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1319
Tillgänglighet: tillgänglig!

403.08 SEK eller 27100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03287
Tillgänglighet: tillgänglig!

332.86 SEK eller 22400 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST60002
Tillgänglighet: tillgänglig!

73.57 SEK eller 5000 poäng