Dragon

Dragon 3576 M752 Lance Missile Lauchner

M752 Lance Missile Lauchner - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra3576
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 15.1.2022
668.47 SEK -5% 633.57 SEK eller 43600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra3576
Vikt:0.58 kg
Ean:89195835765
Skala1:35
Tillagd i katalogen:23.8.2017
TagsM752-lance

M752 Lance by³ amerykañskim systemem rakietowym klasy ziemia-ziemia z okresu Zimnej Wojny. Pierwsze prototypy pocisku MGM-52 Lance pojawi³y siê ok. 1965 roku, a w jednostkach polowych s³u¿y³ w okresie 1972-1992/1993.

Pocisk rakietowy MGM-52 Lance powsta³ w celu zast±pienia w linii pocisków Honest John oraz MGM-29 Sergeant. W porównaniu do swoich poprzedników nowy pocisk cechowa³ siê lepszym zasiêgiem, mniejszym uchybem i rozrzutem (ang. CEP), a przede wszystkim znacznie wiêksz± mobilno¶ci±. W wersji l±dowej pociski Lance montowano najczê¶ciej na zmodernizowanym podwoziu transportera M113 o nazwie M752. Bateria ogniowa pocisków Lance sk³ada³a siê z dwóch wozów M752 (ka¿dy z jednym pociskiem) oraz z dwóch wozów transportowych M688 (ka¿dy z dwoma pociskami). W sumie powsta³y cztery warianty pociski Lance. Pierwszy z nich zosta³ oznaczony jako MGM-52A, który mia³ zasiêg do 130 km i przenosi³ g³owicê j±drow± o mocy do 100kT. Druga wersja to MGM-52B o zasiêgu do 75 km i przenosz±ca konwencjonaln± g³owicê bojow± o masie 454kg. Trzecia wersja - MGM-52C – posiada³a konwencjonaln± g³owicê kasetow± (tzw. cargo), posiada³a zasiêg do 90 km. Wersja ostatnia nosi³a oznaczenia MGM-52D i przenosi³a g³owicê j±drow± o mocy do 10kT na dystans do 130 kilometrów. System rakietowy Lance wszed³ na uzbrojeniu US Army, ale by³ tez na wyposa¿eniu wielu innych armii, na przyk³ad: Holandii, Izraela, W³och czy Wielkiej Brytanii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: M752 Lance Missile Lauchner
Tillagd i katalogen: 23.8.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu36371
Tillgänglighet: tillgänglig!

319.46 SEK eller 20800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-TM0007
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.14 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A059
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A039
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A025
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A016
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A015
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A101
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A068
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.06 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A026
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.51 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A108
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng