Dragon

Dragon 3580 MIM-23 Hawk M192 Anti-aircraft Missile Launcher

MIM-23 Hawk M192 Anti-aircraft Missile Launcher - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra3580
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 14.1.2022
248.85 SEK -5% 236.23 SEK eller 16200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra3580
Vikt:0.38 kg
Ean:89195835802
Skala1:35
Tillagd i katalogen:26.4.2018
TagsMIM-23-Hawk

MIM-23 Hawk by³ amerykañskim system rakietowym klasy ziemia-powietrze ¶redniego zasiêgu z okresu Zimnej Wojny. Pierwsze prototypy pocisku MIM-23 Hawk pojawi³y siê pod koniec lat 50. XX wieku, a do linii w amerykañskich si³ach zbrojnych wesz³y w 1959 roku, gdzie s³u¿y³y w jednostkach Korpusu Piechoty Morskiej do 2002 roku! Prawdopodobnie wyprodukowano ok. 40.00 pocisków tego typu na ca³ym ¶wiecie.

System MIM-23 Hawk powsta³ w celu zast±pienia pocisków MIM-14 Nike Hercules. W porównaniu do swoich poprzednika nowy pocisk cechowa³ siê lepszym zasiêgiem, znacznie wiêkszym prawdopodobieñstwem zniszczenia celu przy pierwszym strzale oraz mniejszymi rozmiarami i wag±. Wydatnie poprawiono równie¿ systemy naprowadzania i ³±czno¶ci± (zw³aszcza radary naprowadzaj±ce na cel), a w samym pocisku MIM-23 zastosowano pó³-aktywne naprowadzenie radarowe. W 1971 roku system poddano gruntownej modernizacji, koncentruj±c siê na poprawie elektroniki i radarów, co jeszcze bardziej zwiêkszy³o jego zdolno¶ci bojowe. Tak zmodernizowany system oznaczono jako Improved Hawk. W 1995 roku system MIM-23 Hawk uzyska³ mo¿liwo¶æ zwalczania pocisków balistycznych krótkiego zasiêgu klasy ziemia-ziemia. Do 1994 roku w jednostkach US Army pociski tego typu zast±piono system MIM-104 Patriot, ale w jednostkach Korpusu Piechoty Morskiej s³u¿y³y a¿ do 2002 roku. Pociski MIM-23 produkowano licencyjnie w kilku krajach, na przyk³ad w Japonii czy Iranie, a system MIM-23 Hawk by³ wykorzystywany przez bardzo wielu u¿ytkowników, m.in.: Arabiê Saudyjsk±, Belgiê, Daniê, Egipt, Francjê, Izrael czy Niemcy. Zosta³y u¿yte bojowo w czasie wojny Yom Kippur w 1973 roku oraz w wojnie iracko-irañskiej w latach 1980-1988.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: MIM-23 Hawk M192 Anti-aircraft Missile Launcher
Tillagd i katalogen: 26.4.2018
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A059
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A039
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A025
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A016
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A015
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A101
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A068
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.06 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A026
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.51 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A108
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Liknande produkter
-13%

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35283
Tillgänglighet: tillgänglig!

536.92 SEK 469.80 SEK
eller 35000 poäng

-13%

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35310
Tillgänglighet: tillgänglig!

536.92 SEK 469.80 SEK
eller 35000 poäng