Olfa

Olfa NCML-RC Mata do ciêcia NCM-L-RC

Mata do ciêcia NCM-L-RC - Image 1
Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCML-RC
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 29.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
933.68 SEK eller 67000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareOlfa
ProduktkodOLF-NCML-RC
Vikt:2.20 kg
Ean:091511230161
Tillagd i katalogen:27.7.2020
TagsCutting-mat

Mata model: NCM-L-RC  to "samogoj±ca", profesjonalna mata do ciêcia przeznaczona do uniwersalnego u¿ytku. Mata jest dwustronna i ma nadrukowan± z jednej strony siatkê linii co 5 cm.

Wymiary: 900x620mm     Grubo¶æ: 3,0mm

Maty serii NCM przeznaczone s± zarówno do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi, skalpelami jak i no¿ami segmentowymi.

Maty skutecznie chroni± ostrze przed zbyt szybkim stêpie- niem a  blat sto³u przed uszkodzeniem.

 • Maty maj± trójwarstwow± konstrukcjê. Twarda warstwa  ¶rodkowa uniemo¿liwia przeciêcie maty, warstwy zewnêtrzne s± miêkkie dziêki czemu ostrze no¿a zag³êbia siê w nich podczas ciêcia, skuteczne przecinaj±c materia³ ;
   

 • Powierzchnia mat jest lekko szorstka, co zapobiega po¶lizgowi materia³u, a trwale nadrukowana podzia³ka u³atwia ciêcie.

 

W zwi±zku z ograniczeniami UE w zakresie dopuszczania na rynek
produktów zawieraj±cych w swoim sk³adzie ftalany - stosowane jako
plastyfikatory w materia³ach polimerowych i gumowych, firma OLFA
wprowadzi³a pewne zmiany technologiczne w procesie produkcji mat
podk³adowych do ciêcia. W materiale, z którego wykonywane s± maty
OLFA, wchodzi wyszczególniony w dyrektywach UE ftalan DEHP. Jakkolwiek
jego zawarto¶æ w produkowanych matach jest na du¿o ni¿szym poziomie
ni¿ dopuszczaj± to wprowadzone normy, firma OLFA zdecydowa³a siê
zast±piæ na rynkach UE maty produkowane z polimeru o dotychczasowym
sk³adzie chemicznym, matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego
dodatkami zgodnymi z dyrektyw± REACH, bez ftalanu DEHP.
Omawiane powy¿ej regulacje UE dopuszczaj± sprzeda¿ a¿ do wyczerpania
stanów magazynowych dotychczas produkowanych mat, które wjecha³y na
teren UE przed wej¶ciem w ¿ycie nowych regulacji / 7 lipca 2020/ . W
zwi±zku z powy¿szym, aktualnie w pe³nym zakresie naszej oferty mat
podk³adowych znajduj± siê maty o dotychczasowym sk³adzie chemicznym
jak i zastêpuj±ce je maty o zmodyfikowanym sk³adzie , z dodatkowym
oznaczeniem - RC .

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mata do ciêcia NCM-L-RC
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 3 st.
måndag, 29.11.2021

> mer än 3 st.
torsdag, 9.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.12.2021
-
fredag, 17.12.2021

UPS

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
fredag, 3.12.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.12.2021
-
onsdag, 15.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.30 SEK eller 8900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

524.12 SEK eller 37600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCML
Tillgänglighet: tillgänglig!

1133.59 SEK eller 81400 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICS-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

275.45 SEK eller 19800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCM-M
Tillgänglighet: tillgänglig!

658.20 SEK eller 47200 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-HALFCMA3
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.86 SEK eller 9500 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

142.10 SEK eller 10200 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICS-PINK
Tillgänglighet: tillgänglig!

273.01 SEK eller 19600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM
Tillgänglighet: tillgänglig!

504.61 SEK eller 36200 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

533.87 SEK eller 38300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RM17S
Tillgänglighet: tillgänglig!

677.70 SEK eller 48600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

470.48 SEK eller 33800 poäng