Olfa

Olfa RMICC-RC Mata do ciêcia RM-IC-C-RC

Mata do ciêcia RM-IC-C-RC - Image 1
Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC-RC
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
151.66 SEK eller 9900 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareOlfa
ProduktkodOLF-RMICC-RC
Vikt:0.32 kg
Ean:091511230192
Tillagd i katalogen:27.7.2020
TagsCutting-mat

Mata podk³adowa do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi 470x320mm

Maty serii RM-IC o grubo¶ci 1,6mm zosta³y zaprojektowane jako podk³ad
do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi. Ciêcie tymi no¿ami nie wymaga u¿ycia
du¿ej si³y, st±d maty serii RM s± cieñsze od pozosta³ych mat .
Maty s± dwustronne - z jednej strony maj± podzia³kê centymetrow± a
z drugiej calow±. Maty RM-IC mog± byæ równie¿ u¿ywane do ciêcia z
niewielk± si³± no¿ami z ostrzami segmentowymi 9mm i no¿ami typu
skalpel. Stanowi± ekonomiczne rozwi±zanie dla hobbystów i amatorów.

W zwi±zku z ograniczeniami UE w zakresie dopuszczania na rynek
produktów zawieraj±cych w swoim sk³adzie ftalany - stosowane jako
plastyfikatory w materia³ach polimerowych i gumowych, firma OLFA
wprowadzi³a pewne zmiany technologiczne w procesie produkcji mat
podk³adowych do ciêcia. W materiale, z którego wykonywane s± maty
OLFA, wchodzi wyszczególniony w dyrektywach UE ftalan DEHP. Jakkolwiek
jego zawarto¶æ w produkowanych matach jest na du¿o ni¿szym poziomie
ni¿ dopuszczaj± to wprowadzone normy, firma OLFA zdecydowa³a siê
zast±piæ na rynkach UE maty produkowane z polimeru o dotychczasowym
sk³adzie chemicznym, matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego
dodatkami zgodnymi z dyrektyw± REACH, bez ftalanu DEHP.
Omawiane powy¿ej regulacje UE dopuszczaj± sprzeda¿ a¿ do wyczerpania
stanów magazynowych dotychczas produkowanych mat, które wjecha³y na
teren UE przed wej¶ciem w ¿ycie nowych regulacji / 7 lipca 2020/ . W
zwi±zku z powy¿szym, aktualnie w pe³nym zakresie naszej oferty mat
podk³adowych znajduj± siê maty o dotychczasowym sk³adzie chemicznym
jak i zastêpuj±ce je maty o zmodyfikowanym sk³adzie , z dodatkowym
oznaczeniem - RC .

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mata do ciêcia RM-IC-C-RC
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 2 st.
torsdag, 3.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 8.2.2022
-
fredag, 11.2.2022

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 10.2.2022
-
onsdag, 16.2.2022

Fedex Economy

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 8.2.2022
-
fredag, 11.2.2022

Fedex International Priority

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 4.2.2022
-
tisdag, 8.2.2022

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 8.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.03 SEK eller 8300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCML-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

990.64 SEK eller 64600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM
Tillgänglighet: tillgänglig!

483.23 SEK eller 31500 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCML
Tillgänglighet: tillgänglig!

1159.78 SEK eller 75600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

550.34 SEK eller 35900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICS-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

292.61 SEK eller 19100 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-HALFCMA3
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.50 SEK eller 8300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

569.14 SEK eller 37100 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCM-M
Tillgänglighet: tillgänglig!

673.84 SEK eller 43900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM
Tillgänglighet: tillgänglig!

515.44 SEK eller 33600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RM17S
Tillgänglighet: tillgänglig!

692.63 SEK eller 45100 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39057
Tillgänglighet: tillgänglig!

148.44 SEK eller 9700 poäng