Olfa

Olfa RMICS-PINK Mata do ciêcia RM-IC-S

Mata do ciêcia RM-IC-S - Image 1
Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICS-PINK
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 7.1.2022
279.19 SEK eller 18200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareOlfa
ProduktkodOLF-RMICS-PINK
Vikt:0.50 kg
Ean:091511900231
Tillagd i katalogen:11.5.2020
TagsCutting-mat

Mata podk³adowa do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi 630x470mm - ró¿owa.

Maty serii RM-IC o grubo¶ci 1,6mm zosta³y zaprojektowane jako podk³ad do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi. Ciêcie tymi no¿ami nie wymaga u¿ycia du¿ej si³y, st±d maty serii RM s± cieñsze od pozosta³ych mat . Maty s± dwustronne - z jednej strony maj± podzia³kê centymetrow± a z drugiej calow±. Maty RM-IC mog± byæ równie¿ u¿ywane do ciêcia z niewielk± si³± no¿ami z ostrzami segmentowymi 9mm i no¿ami typu skalpel. Stanowi± ekonomiczne rozwi±zanie dla hobbystów i amatorów.

Samogoj±ce maty podk³adowe to oryginalna technologia firmy OLFA wykorzystuj±ca zdolno¶æ zewnêtrznych warstw maty do zaciskania wykonanych na niej naciêæ. Warstwy te wykonane s± z miêkkiego PCV, dziêki temu ostrze zag³êbiaj±c siê w matê, skutecznie przecina materia³ i d³u¿ej pozostaje ostre. Rdzeñ maty wykonany z twardego PCV zmniejsza ryzyko jej przeciêcia chroni±c blat roboczy biurka przed uszkodzeniem. Lekko szorstka powierzchnia maty zapobiega ¶lizganiu siê przecinanego materia³u.

Maty OLFA produkowane s± unikaln± technologi± wy³±cznie w Japonii ze specjalnie dobranych tworzyw o wysokiej czysto¶ci. Dziêki temu wyró¿niaj± siê one szczególnie du¿± trwa³o¶ci± i gwarantuj± maksymaln± ¿ywotno¶æ ostrzy.

 

UWAGA

♦ Maty nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko - nie mo¿na ich zginaæ ani rolowaæ ♦ Maty nale¿y chroniæ przed ciep³em - nie prasowaæ na nich ¿elazkiem ♦ Mat nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach nas³onecznionych ♦ Mat nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45 i MC-45/DX

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mata do ciêcia RM-IC-S
Tillagd i katalogen: 11.5.2020
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.03 SEK eller 8300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCML-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

990.64 SEK eller 64600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM
Tillgänglighet: tillgänglig!

483.23 SEK eller 31500 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCML
Tillgänglighet: tillgänglig!

1159.78 SEK eller 75600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICS-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

292.61 SEK eller 19100 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

550.34 SEK eller 35900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-HALFCMA3
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.50 SEK eller 8300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICM-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

569.14 SEK eller 37100 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-TCM-M
Tillgänglighet: tillgänglig!

673.84 SEK eller 43900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM
Tillgänglighet: tillgänglig!

515.44 SEK eller 33600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RMICC-RC
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.66 SEK eller 9900 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RM17S
Tillgänglighet: tillgänglig!

692.63 SEK eller 45100 poäng