Olfa

Olfa FCM-A2 Mata sk³adana/Folding Cutting Mat

Mata sk³adana/Folding Cutting Mat - Image 1
Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-FCM-A2
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 1.6.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
617.74 SEK eller 39400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareOlfa
ProduktkodOLF-FCM-A2
Vikt:0.65 kg
Ean:091511220131
Tillagd i katalogen:24.10.2016
TagsCutting-mat

Powierzchnia mat serii FCM wykonana jest z elastycznych olefin / to materia³ polimerowy o d³ugim ³añcuchu wytwarzany w reakcji ³añcuchowej monomerów olefinowych, takich jak polietylen z etylenu lub polipropylen z propylenu/ , pomiêdzy którymi znajduje siê warstwa z twardych  olefin.

 

Roz³o¿ona mata ma rozmiar 620x450mm, a po z³o¿eniu 450x320mm. Nadrukowana na macie podzia³ka ma wymiar 600x430mm.


Falista linia ³±czenia obydwu czê¶ci maty i ich ciasne spasowanie minimalizuje mo¿liwo¶æ wjechania ostrza w szczelinê po³±czenia w trakcie ciêcia. Ze wzglêdów konstrukcyjnych maty sk³adane / podobnie jak maty obrotowe / mo¿na u¿ytkowaæ tylko z jednej strony. Przeznaczone s± one do ciêcia na nich z umiarkowan± si³± no¿ami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tn±cymi  jak równie¿ no¿ami obrotowymi. £atwe do odczytania cyfry i ¿ó³ta centymetrowa siatka na powierzchni u³atwiaj± dok³adne odmierzanie i ciêcie prostych linii i k±tów.

Mniejszy rozmiar z³o¿onej maty sprawia, ¿e staje siê ona bardziej mobilna - pozwala siê np. w³o¿yæ do teczki i zabraæ na zajêcia „plenerowe”. Maty FCM bêd± równie¿  idealne dla patchworkowców lub studentów z ograniczon± powierzchni± mieszkaniow±.
Czy to pocz±tkuj±cy u¿ytkownik czy te¿ profesjonalista – ka¿dy z nich powinien doceniæ zalety sk³adanych mat.

 

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mata sk³adana/Folding Cutting Mat
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 1.6.2020

> mer än 1 st.
tisdag, 9.6.2020

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.6.2020
-
onsdag, 10.6.2020

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 16.6.2020
-
torsdag, 18.6.2020

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.6.2020
-
onsdag, 10.6.2020

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 16.6.2020
-
torsdag, 18.6.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 24.10.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-FCM-A3
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

417.31 SEK eller 26600 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-CMA2
Tillgänglighet: tillgänglig!

329.45 SEK eller 21000 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCML
Tillgänglighet: tillgänglig!

1021.36 SEK eller 65100 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-NCMM
Tillgänglighet: tillgänglig!

568.32 SEK eller 36200 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RM30X30
Tillgänglighet: tillgänglig!

387.11 SEK eller 24700 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-RM17S
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

744.04 SEK eller 47400 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR582
Tillgänglighet: tillgänglig!

206.99 SEK eller 13200 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91016
Tillgänglighet: tillgänglig!

343.18 SEK eller 21900 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc60004
Tillgänglighet: tillgänglig!

340.43 SEK eller 21700 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc60009
Tillgänglighet: tillgänglig!

664.42 SEK eller 42300 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74056
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.21 SEK 132.01 SEK
eller 8500 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR581
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.13 SEK eller 6700 poäng