Owl Models

Owl Models DS48006 Messerschmitt Bf 110 C-6 with MK 101

Messerschmitt Bf 110 C-6 with MK 101 - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48006
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
42.39 SEK eller 2800 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareOwl Models
ProduktkodOWLDS48006
Vikt:0.01 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:17.9.2021
TagsGerman-Insignia Me-110

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Messerschmitt Bf 110 C-6 with MK 101
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 25.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

Rek


Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.9.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48068
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48100
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.74 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLD48017US
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDA48004
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.71 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48084
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48062
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48045
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48036
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48010
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS48003
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.39 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLD48009
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLD48016US
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.07 SEK eller 2200 poäng