A-Model

A-Model 07222 Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther

Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: A-Model
Produktkod: AMO-07222
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 29.11.2020
107.38 SEK eller 7200 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareA-Model
ProduktkodAMO-07222
Vikt:0.08 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:30.10.2009
TagsMesserschmitt-Bf-109-FiSk-199

FISK 199 by³ niemieckim, prototypowym, samolotem my¶liwsko-szturmowy z okresu II wojny ¶wiatowej.  Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Daimler-Benz DB-605A o mocy 1455 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych MG131 kal. 13 mm oraz – najpewniej – pojedynczego dzia³ka MG151 kal. 20 mm.

FISK 199 by³ w swej istocie modernizacj± samolot Messerschmitt Me-109 G2, która zosta³a opracowana przez zak³ady Fieseler, a wdro¿ona przez firmê Skoda z siedzib± w Pradze. Modernizacja zosta³a wykonana w 1942 roku i polega³a na dostosowaniu standardowego my¶liwca do przenoszenia ciê¿kiej bomby lotniczej o wagomiarze 500 kilogramów. Zmiana polega³a na zamontowaniu pojedynczej goleni z ko³em w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba, tu¿ za kabin± pilota, która nie by³a chowana w locie, ale po starcie by³a odrzucana na ma³ym spadochronie. Wg. za³o¿eñ konstruktorów mia³o mieæ to miejsce jeszcze nad lotniskiem, tak aby goleñ mo¿na by³o wykorzystaæ ponownie. Rozwi±zanie przetestowano prawdopodobnie jedynie na dwóch egzemplarzach Me-109 G2, ale nie wesz³o ono do masowego u¿ycia.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther
Tillagd i katalogen: 30.10.2009
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.98 SEK eller 2600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72078
Tillgänglighet: på begäran

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72229
Tillgänglighet: på begäran

102.44 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73002
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.79 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS603
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.57 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72307
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr49655
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.42 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHE72-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.52 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita26101
Tillgänglighet: tillgänglig!

218.17 SEK eller 14700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72112
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72101
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng