AK-Interactive

AK-Interactive 9127 Metal Painting Clips

Metal Painting Clips - Image 1
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9127
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 4.1.2022
174.48 SEK eller 11400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAK-Interactive
ProduktkodAKI-9127
Vikt:0.14 kg
Ean:8435568307339
Tillagd i katalogen:3.7.2020
TagsPainting-station Clip

Zestaw 20 dwustronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w kolorze czarnym. Cechuj± siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, a patyczki na których zosta³y osadzone wykonano z tworzywa sztucznego. Natomiast koñcówki ich czê¶ci chwytnych zosta³y powleczone materia³em syntetycznym, dziêki czemu z jednej strony zapewniaj± pewny chwyt, a z drugiej - do minimum zosta³o zredukowane ryzyko przypadkowego zarysowania elementu poddawanego obróbce. Warto dodaæ, ¿e ka¿dy z zacisków wchodz±cych w sk³ad zestawu mo¿na rozdzieliæ na dwie czê¶ci z wykorzystaniem no¿yka modelarskiego. W po³±czeniu z odpowiedni± podk³adk± (na przyk³ad: Mr. Paint Station albo Mr. Almighty Clip Base), prezentowane klipsy nadaj± siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi± realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane zaciski mog± w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Clip Kit 20 in 1 albo Uchwyt do malowania z 10 klipsami.

Metal Painting Clips (20 pcs)

20 units of metal alligator clips with the sticks and tips made from plastic, allowing for better grip without damaging the held pieces.

Intended for clamping parts for the painting phase.
The tweezers are covered with a plastic layer to avoid damaging the parts.
The grip of the tweezers is precise so as not to damage the parts and hold them firmly at the same time.
The length of the cane allows a comfortable grip away from the paint.
Materials designed for a long service life.
Suitable for any scale.
If they are fixed to a base, they allow for having free hands during the painting process.
Work faster and easier.

Recommend products: Clip Kit 20 in 1, Clip Kit 20 in 1 and Uchwyt do malowania z 10 klipsami.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Metal Painting Clips
Tillagd i katalogen: 3.7.2020
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90150
Tillgänglighet: otillgänglig

185.49 SEK eller 12100 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90029
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.93 SEK eller 9900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90030
Tillgänglighet: otillgänglig

114.61 SEK eller 7500 poäng