Border Model

Border Model BD0099 Metal Universal Vise Red

Metal Universal Vise Red - Image 1
Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0099
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
655.05 SEK eller 42700 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareBorder Model
ProduktkodBOR-BD0099
Vikt:0.81 kg
Ean:6971995749257
Tillagd i katalogen:14.6.2021
TagsPainting-station Table-Vice Painting-Handle

Specjalistyczne imad³o modelarskie, które z powodzeniem mo¿e pe³niæ funkcjê tzw. „trzeciej rêki” (ang. painting handle). W pozycji „z³o¿onej” liczy sobie ok. 110 mm wysoko¶ci. Z kolei jego czê¶æ robocza jest czerwona i ma wymiary 55 mm szeroko¶ci na 55 mm d³ugo¶ci, a jej maksymalne rozwarcie wynosi 25 mm. Do jego produkcji wykorzystano przede wszystkim: aluminium, stal nierdzewn± oraz – w mniejszym stopniu – mied¼. Cechuje siê starannym wykonaniem poszczególnych elementów, ich dobrym spasowaniem, ale te¿ wysok± ergonomi± u¿ytkowania i ³atwo¶ci± czyszczenia. Natomiast jego podstawa (o grubo¶ci ok. 10 mm), chocia¿ pozornie niewielka, jest ciê¿ka i zapewnia dobr± stabilno¶æ pracy. Z kolei czê¶æ robocza prezentowanego imad³a (tzw. trzeciej rêki) zosta³a umieszczona na takiej „nó¿ce”, która pozwala na jej swobodne wychylanie w pionie oraz poziomie, jak równie¿ obni¿anie, w zale¿no¶ci od sytuacji oraz potrzeb. Sposób u¿ycia omawianego narzêdzia jest stosunkowo prosty. Wystarczy rozszerzyæ, za pomoc± ¶ruby znajduj±cej siê z boku, czê¶æ robocz± do po¿±danej szeroko¶ci, a nastêpnie albo umie¶ciæ malowany element tak jak w imadle albo wykorzystaæ niewielkie metalowe bolce do³±czone do zestawu (w sumie jest ich 4). To drugie rozwi±zanie daje mo¿liwo¶æ malowania ca³ego elementu jednorazowo.

Prezentowane narzêdzie nadaje siê bardzo dobrze do realizowania prac malarskich, zarówno z wykorzystaniem pêdzla, jak i aerografu. Mo¿na je tak¿e u¿yæ przy szlifowaniu, grawerowaniu lub klejeniu elementów modelu, jak równie¿ wykorzystaæ (z u¿yciem bolców) do zaginania drutu. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy realizowaniu prac rze¼biarskich. Ze wzglêdu na wykorzystane w jego konstrukcji materia³y, konserwacja i czyszczenie nie bêd± sprawia³y wiêkszego problemu. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Metal Universal Vise Blue, AT-TV OMNI-DIRECTIONAL TABLETOP VISE albo Universal Work Holder With Heavy Base.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Metal Universal Vise Red
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 1 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 14.6.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0099-B
Tillgänglighet: tillgänglig!

655.05 SEK eller 42700 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0099-D
Tillgänglighet: tillgänglig!

655.05 SEK eller 42700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9165
Tillgänglighet: otillgängligt för tillfället

279.19 SEK eller 18200 poäng

Tillverkare: DSPIAE
Produktkod: DSP-56387
Tillgänglighet: otillgänglig

732.91 SEK eller 47800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-3009
Tillgänglighet: tillgänglig!

241.33 SEK eller 15700 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-PG1
Tillgänglighet: tillgänglig!

238.38 SEK eller 15500 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74522
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.77 SEK 254.24 SEK
eller 16600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19502
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7600
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.70 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7000
Tillgänglighet: tillgänglig!

1119.51 SEK eller 73000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgänglighet: tillgänglig!

475.17 SEK eller 31000 poäng