Vinci 72005 Mi-24 "Husarz"

Mi-24 "Husarz" - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN72005
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
64.21 SEK eller 4300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareVinci
ProduktkodVIN72005
Vikt:0.01 kg
Ean:5901867211309
Skala1:72
Tillagd i katalogen:8.2.2021
TagsMi-24 Poland-Insignia

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mi-24 "Husarz"
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 3 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 3 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Rek

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 12.8.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 16.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 8.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN72008
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.54 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN72003
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.21 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN72009
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.54 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN72007
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.45 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72102
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.95 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC232
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72047
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.20 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72162
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Toro Model
Produktkod: TOR72D53
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.21 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72047
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.38 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72055
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.20 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72106
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.95 SEK eller 5200 poäng