Fine Art 602 Mieszad³o do farb #2

Mieszad³o do farb #2 - Image 1
Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR602
Tillgängligheten: på begäran
42.36 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFine Art
ProduktkodFNR602
Vikt:0.02 kg
Ean:5903002050057
Tillagd i katalogen:4.7.2017
TagsPaint-tray Paint-Stirrer

Zestaw 2 narzêdzi modelarskich przeznaczonych przede wszystkim do mieszania farb akrylowych i emaliowych (tzw. mieszade³ko), które zosta³y wykonane ze stali nierdzewnej. Koñcówka ka¿dego z narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z narzêdzi zosta³o poprawnie wywa¿one, dziêki czemu ca³kiem nie¼le le¿y w d³oni, pomimo braku wyprofilowania czy powlekania r±czki (czê¶ci chwytnej). Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Mieszade³ko do farb i mas szerokie albo MODELING STIRRING BARS

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Mieszad³o do farb #2
Tillagd i katalogen: 4.7.2017
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR601
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.16 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR600
Tillgänglighet: på begäran

53.54 SEK eller 3600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74017
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.04 SEK 54.04 SEK
eller 3700 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14187
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.76 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90301
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.35 SEK eller 4100 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18970
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.06 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91023
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.23 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7613
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.54 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90018
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-GT-28
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.64 SEK eller 7200 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18987
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.06 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90300
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.57 SEK eller 4100 poäng