Suyata

NEW! Suyata CT-002 Modeler's Pen Knife - Tachi (4mm)

Modelers Pen Knife - Tachi (4mm) - Image 1
Tillverkare: Suyata
Produktkod: SUY-CT-002
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.1.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
91.52 SEK eller 6200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareSuyata
ProduktkodSUY-CT-002
Vikt:0.05 kg
Ean:6972444300036
Tillagd i katalogen:1.12.2020
TagsSkalpel

Bardzo nietypowy no¿yk modelarski wyprodukowany przez stosunkowo m³od± firmê pochodz±c± z Chin (ChRL). Jego niecodzienno¶æ polega przede wszystkim na tym, ¿e jest to narzêdzie do samodzielnego monta¿u, które w znacznej mierze jest wykonane z czarnego, prawdopodobnie wyra¼nie wzmocnionego, tworzywa sztucznego, a jego jedyne metalowe elementy to nasadka do montowania ostrzy oraz same ostrza o szeroko¶ci 4 mm. Rzecz jasna r±czkê narzêdzia mo¿na dowolnie szlifowaæ albo malowaæ! Jednocze¶nie, cechuje siê bardzo ciekaw± estetyk±, która wyra¼nie nawi±zuje do japoñskich mieczy samurajskich typu katana. Warto dodaæ, ¿e omawiany zestaw pozwala stworzyæ no¿yk modelarski, jak równie¿ podstawkê do niego, w której mo¿na przechowywaæ zapasowe ostrza. Tych ostatnich jest 8 w opakowaniu. Pomimo swej oryginalno¶ci, prezentowany no¿yk jest w pe³ni funkcjonalnym narzêdziem pozwalaj±cym realizowaæ wiele zadañ i prac modelarskich. Pozwala miêdzy innymi na wycinanie ró¿nego typu drobnych i delikatnych elementów z ramek. Podobnie jak w przypadku innych narzêdzi tego typu, zaleca siê wycinanie elementów z ramek na twardym pod³o¿u, a nie „w powietrzu”, co nie tylko zmniejsza ryzyko uszkodzenia czê¶ci, ale tak¿e przypadkowego skaleczenia siê! Oka¿e siê tak¿e przydatny przy wielu innych pracach modelarskich, chocia¿by przy odcinaniu ta¶my modelarskiej lub wycinaniu kalkomanii. Mo¿na go równie¿ z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania masy szpachlowej na powierzchniê modelu. Mo¿e te¿ stanowiæ oryginalne dope³nienie miniatur przedstawiaj±cych japoñski sprzêt wojskowy. Produkt powi±zany to Modeler's Pen Knife - Tang Broadsword (4mm).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Modeler's Pen Knife - Tachi (4mm)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 4 st.
onsdag, 27.1.2021

> mer än 4 st.
torsdag, 28.1.2021

GLS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.2.2021
-
fredag, 5.2.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.2.2021
-
måndag, 8.2.2021

UPS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.2.2021
-
fredag, 5.2.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.2.2021
-
måndag, 8.2.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 1.12.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg
-8%

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc24111
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.83 SEK 55.88 SEK
eller 4100 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Suyata
Produktkod: SUY-CT-001
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.52 SEK eller 6200 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam69938
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.47 SEK 103.74 SEK
eller 7000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74040
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.20 SEK 106.47 SEK
eller 7200 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74098
Tillgänglighet: tillgänglig!

252.84 SEK 240 SEK
eller 16200 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74020
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.20 SEK 106.47 SEK
eller 7200 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALT06006
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.48 SEK eller 2200 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALT06007
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.69 SEK eller 5200 poäng

-8%

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc16026
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK 65.25 SEK
eller 4800 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19755
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.70 SEK eller 6900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19786
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.76 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18581
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.58 SEK eller 2800 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18598
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.02 SEK eller 3600 poäng