Meng Model

Meng Model MTS024 Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints - Image 1
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS024
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
147.37 SEK -8% 135.28 SEK eller 9600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-MTS024
Vikt:0.15 kg
Ean:4897038552672
Tillagd i katalogen:8.4.2021
TagsWet-Palette

Profesjonalna mokra paleta, która zosta³a wykonana z pó³przezroczysta, twardego i barwionego na szary kolor tworzywa sztucznego PP (polipropylen). Zgodnie z opisem producenta cechuje siê ono wysok± trwa³o¶ci± i niez³± odporno¶ci± mechaniczn±. Posiada dwie niezale¿nie od siebie klapki, zamykaj±ce j± od góry – wiêksza z nich jest zamykana na 2 zatrzaski, a mniejsza na pojedynczy. Ta wiêksza przykrywa czê¶æ robocz± palety, natomiast ta mniejsza – specjalny pojemnik, który zbiera nadmiar wody z g±bki. Rozwi±zanie tyle¿ proste, co bardzo skuteczne i znacznie u³atwiaj±ce kontrolowanie stopnia wilgotno¶ci palety. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y zwil¿yæ wod± g±bkê (w sk³ad zestawu wchodzi 1 sztuka) i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Przy pierwszym u¿yciu palety, producent zaleca to zrobiæ mo¿liwie delikatnie i jak najdok³adniej. Nastêpnie na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ do³±czony do zestawu cienki arkusz papieru (który przypomina trochê papier do pieczenia, a którego w zestawie jest 10 sztuk), a który to stanowi swoisty „blat roboczy” ca³ego narzêdzia. Warto dodaæ, ¿e po ich wyczerpaniu, mo¿na je nabyæ w zestawie Pallete Paper Refill Pack For Acrylic Paints. Przygotowanie zatem mokrej palety jest proste, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi pracuj±cemu z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, omawiane narzêdzie cechuje siê stosunkowo wysok± jako¶ci± wykonania, pozwala w bardzo prosty sposób ods±czyæ nadmiar wody, jak równie¿ zapewnia co najmniej dobr± ergonomiê pracy. Ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 paletê z tworzywa sztucznego, 1 bardzo ch³onn± g±bkê oraz 10 arkuszy papieru. Na sam koniec, warto równie¿ wspomnieæ, ¿e prezentowane narzêdzie powsta³o przy wspó³pracy z firm± DSPIAE, która jest producentem (najczê¶ciej wysokiej jako¶ci) narzêdzi modelarskich z ChRL. Produkty powi±zane to na przyk³ad: WET PALETTE, Mokra Paleta albo Mr. Wet Palette.

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Now, more and more modellers are using acrylic paints to paint their models. The acrylic paints have unique advantages, especially in those places that need multiple color mixing and fine painting. But we believe that you have also noticed that the paints often dry up at the critical moment. This is not a pleasant thing when you try to immerse yourself in the joy of model building.

The MTS-024 Moisture-Retaining Palette for Acrylic Paints released by MENG and DSPIAE is a good solution to this problem. This product can keep acrylic/water-based paints moist and ready for use for a long time. So, you don’t have to worry that the paints will dry out. The highly efficient sponge is able to contain a large amount of water and provides sufficient water through the water guiding paper. This will allow the palette to retain moisture very well. The palette paper’s obverse side is covered with a layer of PET protection film. It has gone through special processing for easy use and to be impervious to water. What’s more, this product has a water compartment so you can replenish water easily at any time. MTS-024a Palette Paper Refill Pack for Acrylic Paints will be released at the same time. This product will become a great tool for your painting.

Recommend products: WET PALETTE, Mokra Paleta and Mr. Wet Palette.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 1 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 3.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 8.4.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-8074
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.68 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-WP1k
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.67 SEK eller 6100 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-GT122
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.36 SEK eller 4400 poäng

Tillverkare: DSPIAE
Produktkod: DSP-56104
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.94 SEK eller 6100 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-WP1
Tillgänglighet: tillgänglig!

187.37 SEK eller 12200 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS201
Tillgänglighet: tillgänglig!

182 SEK eller 11900 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-8064
Tillgänglighet: otillgängligt för tillfället

120.52 SEK eller 7900 poäng