Choroszy Modelbud

Choroszy Modelbud B08 Nakajima Ki-4 Type 94

Nakajima Ki-4 Type 94 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB08
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
251.89 SEK eller 17700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareChoroszy Modelbud
ProduktkodCHOB08
Vikt:0.06 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:5.8.2016
TagsJapan-Army-Type-KI4

Nakajima Ki-4 by³ japoñskim samolotem rozpoznawczym, w uk³adzie dwup³ata, z podwoziem sta³ym z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Nakajima Ha-8 o mocy 750 KM. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1933 albo 1934 roku, a maszyna wesz³a do linii w 1934 roku. W toku produkcji seryjnej powsta³o ok. 520 samolotów tego typu. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych kal. 7,7 mm. Maszyna mog³a zabieraæ ³adunek bomb o masie do 50 kilogramów.

Nakajima Ki-4 powsta³ na zlecenie dowództwa lotnictwa Armii, które poszukiwa³a na pocz±tku lat 30. XX wieku nowego samolotu rozpoznawczego o mo¿liwie jak najlepszych osi±gach oraz zdolnego zapewniaæ bezpo¶rednie wsparcie wojskom l±dowym. W toku produkcji seryjnej powsta³a co prawda tylko jedna wersja tego samolotu (oznaczenie: Nakajima Ki-4 albo Nakajima Type 94) , ale pojawi³y siê prototypy Ki-4 przebudowanego na wodolot ze sta³ym podwoziem p³ywakowym. W zwi±zku jednak z brakiem zainteresowania marynarki wojennej tym wariantom poniechano jego produkcji. Samoloty Nakajima Ki-4  by³y bardzo intensywnie u¿ywane w toku pocz±tkowego okresu wojny japoñsko-chiñskiej (1937-1945), tak¿e jako lekkie samoloty szturmowe. Jednak od 1941 roku, jako maszyny ju¿ przestarza³e, przesuwano je do zadañ ³±cznikowych i komunikacyjnych oraz przekazano w pewnej liczbie Mand¿ukuo. Ostatnie Nakajima Ki-4 wycofano ze s³u¿by w lotnictwie japoñskim do 1943 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Nakajima Ki-4 Type 94
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 28.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 5.8.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.63 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS582
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS581
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7213
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.16 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7215
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.16 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72097
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.20 SEK eller 15900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7214
Tillgänglighet: på begäran

25.16 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73001
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.97 SEK eller 5100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHE72-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.86 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ72324
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.88 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7217
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.16 SEK eller 1800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB17
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

238.92 SEK eller 16800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB4802
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

364.13 SEK eller 25500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB4803
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

364.13 SEK eller 25500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB19
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

238.92 SEK eller 16800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Choroszy Modelbud
Produktkod: CHOB4801
Tillgänglighet: tillgänglig!

379.10 SEK eller 26600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Planet Models
Produktkod: PLT060
Tillgänglighet: tillgänglig!

690.88 SEK eller 48500 poäng