Adammed

Adammed NO1 No¿yczki ma³e modelarskie

No¿yczki ma³e modelarskie - Image 1
Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-NO1
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
82.66 SEK eller 5400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareAdammed
ProduktkodDMM-NO1
Vikt:0.05 kg
Tillagd i katalogen:10.7.2018
TagsScissors

Uniwersalne no¿yczki modelarskie wykonane z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 120 mm. Ich koñcówki s± proste, p³askie i spiczaste. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) prezentowanych no¿yczek nie s± specjalnie profilowane czy powlekane, to jednak poprawne wywa¿enie ca³ego narzêdzia, umo¿liwia sprawn± i efektywn± pracê. Warto dodaæ, ¿e cechuje siê ono dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn± oraz ostro¶ci±. Omawiane no¿yczki znajd± szerokie zastosowanie w warsztacie modelarskim. W pierwszej kolejno¶ci mo¿na je wykorzystaæ do wycinania oraz wstêpnej obróbki plastikowych elementów modelu, takich jak chocia¿by: skrzyd³a i stateczniki samolotu, elementy podwozia wozów bojowych lub ich wyposa¿enia zewnêtrznego albo wie¿e artyleryjskie okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700). Mo¿na je równie¿ zastosowaæ przy pracy z figurkami – zw³aszcza w skali 1:35 i 1:72. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku innych no¿yczek modelarskich zaleca siê wycinanie elementów blisko blatu roboczego oraz delikatnie je przytrzymuj±c, tak aby unikn±æ ich odskoczenia w niepo¿±danym kierunku po wyciêciu z ramki. Prezentowane narzêdzie mo¿na te¿ z powodzeniem wykorzystaæ przy wycinaniu kalkomanii. Oka¿e siê równie¿ wysoce u¿yteczne w modelarstwie kolejowym i szczególnie – kartonowym. Z powodzeniem, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy ró¿nego typu pracach na dioramach zwi±zanych z wycinaniem. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 5 1/2" Curved, Stainless Steel Scissors (SCS-3) albo 5 1/2" Lexan Scissors - Straight.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: No¿yczki ma³e modelarskie
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 1 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 3.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74031
Tillgänglighet: tillgänglig!

242.97 SEK 230.56 SEK
eller 15100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74068
Tillgänglighet: tillgänglig!

249.73 SEK 237.05 SEK
eller 15500 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74005
Tillgänglighet: tillgänglig!

188.56 SEK 178.98 SEK
eller 11700 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74124
Tillgänglighet: tillgänglig!

307.24 SEK 290.33 SEK
eller 19100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74157
Tillgänglighet: tillgänglig!

318.52 SEK 301.60 SEK
eller 19800 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19441
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.12 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55613
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.52 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55615
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.52 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55610
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.04 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS4
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.41 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS3
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.36 SEK eller 6300 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS2
Tillgänglighet: tillgänglig!

245.63 SEK eller 16000 poäng