Academy

Academy 12464 P-51B MUSTANG

P-51B MUSTANG - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12464
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 17.3.2021
105.56 SEK -12% 92.82 SEK eller 7100 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12464
Vikt:0.17 kg
Ean:603550016677
Skala1:72
Storlek15,0 x 13,5cm
Målning/ bildDk Green/Ocean Grey w/Lt Sea Gre, Interior Green, Black, Silver, Yellow, Red, Blue, White.
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsP-51-Mustang

North American P-51 Mustang to amerykañski, jednosilnikowy, samolot myœliwski dalekiego zasiêgu oraz samolot szturmowy o usterzeniu klasycznym i konstrukcji w pe³ni metalowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 26 paŸdziernika 1940 roku. P-51 Mustang zyska³ reputacjê jednego z najlepszych, jeœli nie najlepszego, myœliwca z okresu II wojny œwiatowej. Wymiana silnika Allison V-1710-39 pochodz¹cego jeszcze z pierwszego projektu na motor Rolls-Royce Merlin (wersja P-51 Mustang Mk.Ia) sprawi³a, ¿e o Mustangu jak nigdy wczeœniej mo¿na by³o mówiæ i¿ siêgn¹³ doskona³oœci. Jednomiejscowy myœliwiec zachwyca³ swoj¹ prêdkoœci¹ maksymaln¹, zasiêgiem, zwrotnoœci¹, potêg¹ uzbrojenia. Kombinacja tych wszystkich najwa¿niejszych dla oceny samolotu parametrów sprawi³a, ¿e Mustang sprawdza³ siê w praktycznie ka¿dej powierzonej mu roli: zdobywa³ przewagê w powietrzu, eskortowa³, przeprowadza³ misje zwiadowcze, atakowa³ cele naziemne. O klasie konstrukcji œwiadczy fakt, ¿e Mustang pozostawa³ w czynnej s³u¿bie a¿ do lat 70-tych! Jedn¹ z najwa¿niejszych wersji by³ P-51D, stworzony na podstawie P-51B. Otrzyma³ on kroplow¹ owiewkê kabiny, zapewniaj¹c¹ œwietn¹ widocznoœæ, otrzyma³ te¿ nowy silnik- Packard V-1650-7, co wydatnie poprawi³o osi¹gi. Dane techniczne (wersja P-51D): d³ugoœæ: 9,83m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,28m, wysokoœæ: 4,08m, prêdkoœæ maksymalna: 703km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 16,3m/s, zasiêg maksymalny: 2755km, pu³ap praktyczny: 12800m, uzbrojenie: sta³e- 6 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm , podwieszane-do 908 kg bomb lub 10 wyrzutni rakiet H.V.A.R kal.127mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: P-51B MUSTANG
Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX052
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.38 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-A7251
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

-12%

Skala: 1:72
Tillverkare: Pmask
Produktkod: PMA-PK72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.03 SEK 18.43 SEK
eller 1400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-018
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.46 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72064
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-100
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72292
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72280
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.50 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVU72027
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.17 SEK eller 5100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7046
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS105
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.55 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7296
Tillgänglighet: tillgänglig!

87.61 SEK eller 5900 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC105
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72245
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72246
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72248
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72247
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7588
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7513
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC46
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC47
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr80268
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72030
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC49
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng