Stalingrad

NEW! Stalingrad 3228 Panzergrenadier, 1944-45

Panzergrenadier, 1944-45 - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3228
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 15.1.2022
197.30 SEK eller 12900 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareStalingrad
ProduktkodSTL-3228
Vikt:0.02 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:25.11.2021
TagsGerman-World-War-II-Panzergrenadier

Panzergrenadier, to niemieckie okre¶lenie na formacjê grenadierów pancernych, czyli oddzia³y piechoty szkolone do walki w ¶cis³ym wspó³dzia³ania z w³asnymi czo³gami. Okre¶lenie to zaczêto oficjalnie stosowaæ od 1942 roku, kiedy to dywizje piechoty zosta³y przemianowane na dywizje grenadierów, a dywizje piechoty zmotoryzowanej na w³a¶nie dywizje grenadierów pancernych. Warto dodaæ, ¿e w latach 1937-1942 na okre¶lenie pu³ków piechoty s³u¿±cych w jednostkach pancernych stosowno okre¶lenie Schützen Regiment. Teoretycznie podstawowym wyposa¿eniem dywizji grenadierów pancernych mia³ byæ opancerzone transportery pó³g±sienicowe, zw³aszcza Sd.Kfz.251, ale ze wzglêdu na niewystarczaj±c± produkcjê bardzo czêsto piechota ta by³a transportowana ciê¿arówkami. Standardowo dywizja grenadierów pancernych sk³ada³a siê z trzech pu³ków piechoty, po dwa bataliony w ka¿dym pu³ku oraz liczne jednostki wsparcia w  tym miêdzy innymi jednostki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, saperskie czy ³±czno¶ci. Czêsto wykorzystywano w tych formacjach dzia³a samobie¿ne, taki jak np. StuG III. Warto dodaæ, ¿e dywizje grenadierów pancernych by³y formowane nie tylko w Wehrmachcie, ale te¿ w Waffen SS – za przyk³ad niech pos³u¿y Dywizja Totenkopf czy Dywizja Hohenstaufen.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Panzergrenadier, 1944-45
Tillagd i katalogen: 25.11.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Mantis Miniatures
Produktkod: MAN-MAC21
Tillgänglighet: tillgänglig!

182 SEK eller 11900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM265
Tillgänglighet: tillgänglig!

646.99 SEK eller 42200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H017
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H018
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.33 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0112
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H009
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35336
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.66 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0041
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.32 SEK eller 5300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35PE01
Tillgänglighet: på begäran

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMEL010
Tillgänglighet: på begäran

51.25 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC227
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.35 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35H04
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.27 SEK eller 7400 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3159
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.30 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3226
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.30 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3224
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3223
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3220
Tillgänglighet: tillgänglig!

2631.01 SEK eller 171500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3121
Tillgänglighet: tillgänglig!

216.90 SEK eller 14100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3120
Tillgänglighet: tillgänglig!

1084.61 SEK eller 70700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3225
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.30 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3122
Tillgänglighet: tillgänglig!

569.14 SEK eller 37100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3190
Tillgänglighet: tillgänglig!

1205.42 SEK eller 78600 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35061
Tillgänglighet: tillgänglig!

65.94 SEK 62.55 SEK
eller 4100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Evolution Miniatures
Produktkod: EVO35053
Tillgänglighet: tillgänglig!

402.68 SEK eller 26200 poäng