Adammed

Adammed PA7A_9 Pêseta uniwersalna zagiêta

Pêseta uniwersalna zagiêta - Image 1
Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA7A_9
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
25.41 SEK eller 1800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAdammed
ProduktkodDMM-PA7A_9
Vikt:0.01 kg
Tillagd i katalogen:1.7.2019
TagsAngled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z wysokiej jako¶ci, polerowanej stali o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu 90 mm. Jej koñcówki s± ³ukowo wygiête, ostre i spiczaste. Warto dodaæ, ¿e od wewnêtrznej strony nie s± ¿³obkowane (z±bkowane). Pomimo tego, ¿e czê¶æ chwytna pêsety nie jest ani profilowana, ani powlekana, to jednak dziêki dobremu wywa¿eniu i niewielkim rozmiarom ca³kiem pewnie le¿y w d³oni i umo¿liwia ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie cechuje siê niez³± jako¶ci± oraz precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u ma³ych detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy kabiny pilota, czê¶ci silników lotniczych (chocia¿by w skali 1:48 albo 1:72), maszty statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700) albo drobne elementy wyposa¿ania zewnêtrznego wozów bojowych. Dziêki zakrzywionym koñcówkom pozwala na ich monta¿ tak¿e w miejscach trudniej dostêpnych oraz zag³êbionych. Oka¿e siê równie¿ przydatna w toku przyklejania oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿na j± równie¿ zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ z powodzeniem przy nak³adaniu albo zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 18cm long Photo Etch tool albo 135 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym - tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Slant Point Tweezers (Polished), Pêseta PERRY zagiêta 130mm DD.978.130 albo Precision Tweezer-curved.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Pêseta uniwersalna zagiêta
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 17 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 17 st.
tisdag, 5.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 12.10.2021
-
torsdag, 14.10.2021

UPS

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 12.10.2021
-
torsdag, 14.10.2021

Rek

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 18.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 1.7.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PAPS_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.41 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA6_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.15 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PASSP_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.40 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA773
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.86 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PAMM
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.14 SEK eller 2500 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PASZP
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.88 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA6
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PAZS
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA7A
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA3
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.14 SEK eller 2500 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PANN
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.14 SEK eller 2500 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PASS
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.86 SEK eller 3400 poäng