MAC

MAC 72036 Phonix D.II

Phonix D.II - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: MAC
Produktkod: MAC72036
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 27.7.2021
149.87 SEK eller 10500 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareMAC
ProduktkodMAC72036
Vikt:0.09 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:27.12.2006
TagsPhonix-D.II

Phönix D.II by³ austrowêgierskim, dwup³atowym samolotem my¶liwskim z koñcowego okresu I wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1917 albo na pocz±tku 1918 roku. Szacuje siê, ¿e samolotów tego typu – w wersji D.II oraz D.IIa – wyprodukowano ok. 190 sztuk. Samolot mierzy³ ok. 6,6 m d³ugo¶ci, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu ok. 9,8 metra. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Hiero o mocy 230 KM. Prêdko¶æ maksymalna dochodzi³a do ok. 180 km/h. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych Schwarzlose. My¶liwiec Phönix D.II zosta³ opracowany w wytwórni lotniczej Phönix Flugzeug-Werke na potrzeby austrowêgierskiego lotnictwa wojskowego, czyli Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen – w skrócie KuKLFT. W swej istocie stanowi³ modernizacjê udanego samolotu my¶liwskiego Phönix D.I. W stosunku do swego pierwowzoru ró¿ni³ siê kszta³tem usterzenia poziomego oraz usuniêciem owiewki kabiny pilota. Natomiast w wersji D.IIa montowano wyra¼nie silniejsz± jednostkê napêdow±. Jako ciekawostkê, mo¿na odnotowaæ, ¿e na maszynach Phönix D.II latali te¿ piloci austrowêgierscy polskiego pochodzenia, w¶ród nich as my¶liwski Frank Linke-Crawford, urodzony w Krakowie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Phonix D.II
Tillagd i katalogen: 27.12.2006
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Blue Rider Publishing
Produktkod: BLU-BR230
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 4000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.63 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-210
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.36 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-213
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.13 SEK eller 2600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P7223
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.27 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-161
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.36 SEK eller 3500 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.12 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72439
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.97 SEK eller 5100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Special Hobby
Produktkod: SPH48036
Tillgänglighet: tillgänglig!

245.15 SEK eller 17200 poäng