Kora Models

Kora Models CSD7218 Polikarpov I-153 early Chalchyn-Gol war

Polikarpov I-153 early Chalchyn-Gol war - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-CSD7218
Tillgängligheten: på begäran
Förväntat leveransdatum: måndag, 13.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
239.67 SEK eller 16800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareKora Models
ProduktkodKOR-CSD7218
Skala1:72
Tillagd i katalogen:29.6.2021
TagsPolikarpow-L-153 Russian-Insignia

Set with decal option for Heller/Smer,A-model kit

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach rosyjskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1912 roku, kiedy to powsta³a Flota Powietrzna Jego Cesarskiej Wysoko¶ci (ang. Emperor's Military Air Fleet). Na u¿ywanych przez ni± maszynach, na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano najczê¶ciej jednolity roundelle (ang. rondel) z³o¿ony z trzech ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach bia³ej, niebieskiej i czerwonej, z których okrêgiem o najwiêkszej ¶rednicy by³ czerwony. Warto dodaæ, ¿e najwiêksza powierzchniê w takim roundelle zajmowa³ kolor bia³y. Z kolei jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosowano najczê¶ciej stylizowan± flagê Imperium Rosyjskiego w kolorach takich samych jak roundelle o barwach (patrz±c od góry): bia³ej, czerwonej i niebieskiej. Takie oznaczenia stosowano do 1917 roku i czê¶ciowo w okresie wojny domowej (1917-1922). Swoistym sukcesorem si³ powietrznych imperialnej Rosji by³y sowieckie si³y powietrze (ros. Voyenno-Vozdushnye Sily), które sformowano ju¿ w 1918 roku. W ich przypadku jako insygnia maszyn stosowano czerwon±, piêcioramienn±, gwiazdê, któr± wykorzystywano zarówno do oznaczenia skrzyde³ i kad³ubów maszyn, ale te¿ jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). W okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej stosowano najczê¶ciej jednolit± czerwon± gwiazdê albo czerwon± gwiazdê w bia³ej albo z³otej obwódce. Po 1945 roku, w³a¶ciwie do chwili obecnej, stosuje siê przede wszystkim wspomnian± gwiazdê w bia³ej obwódce. Warto dodaæ, ¿e od 2010 roku teoretycznie, oficjalnym insygnium statków powietrznych Federacji Rosyjskiej jest czerwona gwiazda z obwódkami bia³± i niebiesk±, a zatem nawi±zuj±c± kolorystkê do rosyjskiej flagi narodowej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Polikarpov I-153 early Chalchyn-Gol war
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 13.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 20.12.2021
-
onsdag, 22.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 20.12.2021
-
onsdag, 22.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.6.2021
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-CSD7226
Tillgänglighet: tillgänglig!

299.28 SEK eller 21000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-CSD7213
Tillgänglighet: på begäran

239.67 SEK eller 16800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-C72130
Tillgänglighet: på begäran

384.08 SEK eller 26900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72379
Tillgänglighet: på begäran

95.75 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72339
Tillgänglighet: på begäran

83.78 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72215
Tillgänglighet: på begäran

155.86 SEK eller 10900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72216
Tillgänglighet: på begäran

131.92 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72217
Tillgänglighet: på begäran

131.92 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72218
Tillgänglighet: på begäran

107.72 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72148
Tillgänglighet: på begäran

119.94 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-Dec72150
Tillgänglighet: på begäran

119.94 SEK eller 8400 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD72030
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.81 SEK 65.07 SEK
eller 5000 poäng