Meng Model

Meng Model MTS031 Precision Clamp Holding Handle

Precision Clamp Holding Handle - Image 1
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS031
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 23.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
275.65 SEK eller 18500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMeng Model
ProduktkodMNG-MTS031
Vikt:0.05 kg
Ean:4897038552436
Tillagd i katalogen:3.9.2020
TagsLine-engraver

Wysokiej jako¶ci uchwyt (trzonek) do rylców grawerskich firmy Meng: High-strenght Precision Hook Broaches oraz High-strenght Precision Push Broaches. Prezentowane narzêdzie liczy sobie ok. 140 mm, przy ¶rednicy czê¶ci chwytnej rzêdu ok. 12 mm, natomiast ¶rednica uchwytu do rylców wynosi 3,175 mm. Narzêdzie zosta³o w znacz±cym stopniu wykonane z anodowanego aluminium w kolorze pomarañczowym, jak równie¿ z mosi±dzu. Dziêki temu cechuje siê stosunkowo nisk± mas±, przy zachowaniu bardzo dobrej wytrzyma³o¶ci mechanicznej oraz wysokiej ¿ywotno¶ci. Posiada równie¿ raczej rzadko spotykany przekrój w kszta³cie trójk±tnym, który jednak pozwala na ergonomiczn± pracê. Warto równie¿ dodaæ, ¿e narzêdzie zosta³o bardzo dobrze wywa¿one. Wysoce ergonomiczna jest równie¿ konstrukcja uchwytu do montowania rylców, w której zastosowano nie tylko elementy samozaciskowe, co nie wymaga stosowania klucza imbusowego, ale te¿ zosta³a czê¶ciowo namagnesowana, co dodatkowo poprawia chwyt rylca oraz pozwala utrzymaæ jego pozycjê w czasie pracy. Co wiêcej, nasadka prezentowanego narzêdzia mo¿e byæ na³o¿ona kiedy w czê¶ci chwytnej jest umieszczone rylec. Takie rozwi±zanie znacz±co u³atwia pracê, jak równie¿ ewentualny transport. Warto dodaæ, ¿e ogólna precyzja i jako¶æ wykonania omawianego narzêdzia s± bardzo wysokie. Zosta³o równie¿ opracowane przy ¶cis³ej wspó³pracy z pochodz±cym z ChRL innym producentem narzêdzi modelarskich – firm± DSPIAE. Dziêki wykorzystaniu rylców grawerskich firmy Meng, omawiane narzêdzie mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ do wykonywania bardzo precyzyjnych prac grawerskich w modelach plastikowych, zw³aszcza pog³êbiania linii podzia³u blach albo tworzenia ich od podstaw, na przyk³ad na miniaturach samolotów pasa¿erskich i wojskowych we w³a¶ciwie dowolnej skali. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pog³êbiania lub tworzenia od podstaw bulajów na modelach statków oraz okrêtów - zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 oraz 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do obróbki oraz rze¼bienia figurek - chocia¿by w skali 1:16 i 1:35 albo o wielko¶ci 54 mm, 90 mm lub 120 mm, jak równie¿ przy pracy z popiersiami. Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ jego zastosowania do precyzyjnej obróbki drewna, w tym balsy. Rzecz jasna mo¿na je równie¿ wykorzystaæ, wraz z rylcami grawerskimi, do tworzenia wszelkiego typu zarysowañ na dowolnym modelu plastikowym. Produkty powi±zane to chocia¿by: Engraving Blade Holder, Replacement Line Engraver (Red) albo Metal Tool Handle (Black).

Precision Clamp Holding Handle (1 pcs)

The MTS-031 Precision Clamp Holding Handle is machined by special forging technique and its aluminum alloy surface has received sandblasting and oxidation treatment. Thanks to the ergonomic design, this product’s triangle handle is easy and comfort to hold. It’s more stable and accurate to push/engrave lines. This product is suitable for all broaches/knives with a shank diameter of 3.175mm. Recommend products: Engraving Blade Holder, Replacement Line Engraver (Red) and Metal Tool Handle (Black).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Precision Clamp Holding Handle
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 23.6.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 24.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 6.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 7.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.9.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS032
Tillgänglighet: tillgänglig!

1022.06 SEK eller 68800 poäng

Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS033
Tillgänglighet: tillgänglig!

889.42 SEK eller 59800 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90034
Tillgänglighet: tillgänglig!

89.43 SEK eller 6000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90035
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.89 SEK eller 9400 poäng

Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74091
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.64 SEK 91.72 SEK
eller 6200 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74097
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.28 SEK 96.09 SEK
eller 6500 poäng

-10%

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-PCS
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.69 SEK 68.89 SEK
eller 5200 poäng

-10%

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-PCL
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.16 SEK 97.24 SEK
eller 7300 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74139
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.38 SEK 170.37 SEK
eller 11500 poäng

Tillverkare: MR.PAINT
Produktkod: MRP-Sc3
Tillgänglighet: tillgänglig!

188.26 SEK eller 12700 poäng

Tillverkare: MR.PAINT
Produktkod: MRP-Sc2
Tillgänglighet: tillgänglig!

188.26 SEK eller 12700 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0052
Tillgänglighet: tillgänglig!

457.70 SEK eller 30800 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0050
Tillgänglighet: tillgänglig!

457.70 SEK eller 30800 poäng

-12%

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39080
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.98 SEK 108.16 SEK
eller 8300 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0059-R
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.38 SEK eller 7200 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0058-R
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.19 SEK eller 5600 poäng