Owl Models

NEW! Owl Models D48015 Prinz zu Sayn-Wittgenstein He 111, Ju 88 A, 3xJu 88 C-6

Prinz zu Sayn-Wittgenstein He 111, Ju 88 A, 3xJu 88 C-6 - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLD48015
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 14.11.2021
208.58 SEK eller 13600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareOwl Models
ProduktkodOWLD48015
Vikt:0.07 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:17.9.2021
TagsHeinkel-He-111 German-Insignia Junkers-88

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Prinz zu Sayn-Wittgenstein He 111, Ju 88 A, 3xJu 88 C-6
Tillagd i katalogen: 17.9.2021
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48021
Tillgänglighet: på begäran

162.40 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48014
Tillgänglighet: på begäran

148.98 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48012
Tillgänglighet: på begäran

148.98 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48004
Tillgänglighet: på begäran

162.40 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48022
Tillgänglighet: på begäran

162.40 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48024
Tillgänglighet: på begäran

162.40 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48025
Tillgänglighet: på begäran

162.40 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48013
Tillgänglighet: på begäran

271.13 SEK eller 17700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48011
Tillgänglighet: på begäran

108.17 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT48016
Tillgänglighet: på begäran

271.13 SEK eller 17700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48006
Tillgänglighet: på begäran

148.98 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-KMD48007
Tillgänglighet: på begäran

108.17 SEK eller 7100 poäng