Hobby Zone GDL01 Przyrz±d do giêcia wyginania listewek

Przyrz±d do giêcia wyginania listewek - Image 1
Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-GDL01
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 27.12.2018
286.10 SEK eller 17300 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareHobby Zone
ProduktkodHBZ-GDL01
Vikt:0.66 kg
Tillagd i katalogen:14.5.2015
TagsWood-bender

Elektryczny przyrz±d do giêcia i wyginania listewek, niezbêdny podczas budowy drewnianych modeli szkutniczych .

Znajdzie równie¿ zastosowanie przy budowie  samolotów, dioram itp. gdzie wykorzystujê siê listewki drewniane lub drewnopochodne.

Zasada dzia³ania jest bardzo prosta, wystarczy namoczyæ listewkê w ciep³ej wodzie po czym u³o¿yæ j± na drewnianym klocku do profilowania listewek i przy pomocy rozgrzanego grotu uformowaæ po¿±dany kszta³t. Rozgrzany grot odparowywujê wodê, dziêki czemu dany element jest gotowy do u¿ycia w u profilowanym  przez nas kszta³cie.  

Klocek do profilowania listewek posiada dwa dodatkowe pó³koliste otwory aby mo¿na by³o w razie potrzeby formowaæ listewki do kszta³tu litery "U" Je¶li chcemy wygi±æ grube listewki nale¿y robiæ to stopniowo aby nie z³amaæ listwy, w tym celu podginamy delikatnie namoczon± listewkê i formujemy grotem, potem znowu moczymy w wodzie i profilujemy do po¿±danego kszta³tu.

Napiêcie 220-240 V

Ca³y zestaw zapakowany jest w praktycznym drewnianym pude³ku którego górna klapa s³u¿y jako uchwyt na grot.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Przyrz±d do giêcia wyginania listewek
Tillagd i katalogen: 14.5.2015
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?