Zebrano

NEW! Zebrano Z100-113 Pz.Kpfw IF

Pz.Kpfw IF - Image 1
Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-113
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 9.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
84.11 SEK eller 5900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareZebrano
ProduktkodZBRZ100-113
Skala1:100
Tillagd i katalogen:12.10.2021
TagsVK-1801

Panzerkampfwagen I Ausf. F (inne oznaczenie: VK 18.01) to niemiecki czo³g lekki, pe³ni±cy rolê wozu wsparcia piechoty, z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze samojezdne prototypy tego pojazdu powsta³y w 1942 r., a niewielka produkcja seryjna wystartowa³a w tym samym roku. D³ugo¶æ wozu wynosi³a 4,38 m, przy szeroko¶ci rzêdu 2,64 m oraz wysoko¶ci dochodz±cej do 2,05 metra. Masa czo³gu nie przekracza³a 21 ton. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Maybach o mocy 150 KM. Uzbrojenie wozu sk³ada³o siê jedynie z 2 karabinów maszynowych MG 34 kal. 7,92 mm.

Czo³g lekki Panzerkampfwagen I Ausf. F zosta³ opracowany, jako w swej istocie, bardzo daleko id±ca modyfikacja wozów Panzer I wcze¶niejszych wersji. Ju¿ do¶wiadczenia wyniesione z wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939) oraz kampanii wrze¶niowej (1939) wskazywa³y na niewielk± przydatno¶æ na polu walki tych wozów. Z tego te¿ powodu na prze³omie lat 1939/1940 rozpoczêto prace nad zupe³nie now± wersj± czo³gu Panzer I, która mia³a de facto pe³niæ rolê wozu wsparcia piechoty. Z tego wzglêdu w nowym czo³gu wydatnie zwiêkszono grubo¶æ pancerz (a¿ do 80 mm w przedniej czê¶ci wozu!), zastosowano ponad dwutonie mocniejszy silnik, ani¿eli w pierwszych wersjach Panzer I, jak równie¿ zastosowano zupe³nie inne zawieszenie. De facto powsta³ niemal zupe³nie nowy czo³g podobny do innych wozów Panzer I jedynie w niewielkim stopniu. Jednak stosunkowo wysokie koszty produkcji, bardzo s³abe uzbrojenie, jak równie¿ niska prêdko¶æ maksymalna wozu sprawi³y, ¿e Pz.Kpfw I Ausf. F powsta³ w jedynie ok. 30 egzemplarzach, a jego produkcja zosta³a szybko poniechana.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Pz.Kpfw IF
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 9.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.12.2021
-
fredag, 17.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.12.2021
-
onsdag, 15.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 12.10.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.29 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abePP05
Tillgänglighet: tillgänglig!

66.33 SEK eller 4600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.06 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-24
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.06 SEK eller 3800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:25
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK10-2006
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.84 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Ark Models
Produktkod: ARK35015
Tillgänglighet: tillgänglig!

183.03 SEK eller 12800 poäng