Tamiya

Tamiya 61086 Republic P-47D Thunderbolt Razorback

Republic P-47D Thunderbolt Razorback - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61086
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 3.8.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
420.51 SEK -8% 385.01 SEK eller 26900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam61086
Vikt:0.36 kg
Ean:4950344996841
Skala1:48
Storlek230 x 259 mm
Målning/ bildAS12,AS6 ,AS7 ,TS27,TS29,X18 ,X23 ,X27 ,X31 ,XF1 ,XF10,XF15,XF16,XF2 ,XF3 ,XF4 ,XF49,XF5 ,XF56,XF57,XF62,XF64,XF7
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsRepublic-P-47-Thunderbolt
Republic P-47 Thunderbolt to amerykañski, jednosilnikowy samolot myœliwski i myœliwsko-szturmowy, zbudowany w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Uwa¿any za jeden z najlepszych amerykañskich myœliwców II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1945. P-47 mo¿na okreœliæ mianem konia poci¹gowego amerykañskich si³ powietrznych zarówno na obszarze Europy jak i Pacyfiku. Mimo ¿e silnik R-2800 Double Wasp o mocy 2000KM, turbina i uk³ad wydechowy czyni³y samolot bardzo du¿ym i ciê¿kim, nie stanowi³o to bariery dla uzyskania œwietnych osi¹gów. U¿ytecznoœæ maszyny by³a tak du¿a, ¿e korzystano z niej zarówno do eskorty bombowców, jak i misji bombowych z P-47 w roli g³ównej. O klasie P-47 œwiadczy sama iloœæ wyprodukowanych samolotów. Powsta³o ich 15660, natomiast a¿ 12602 w specyfikacji D co jest absolutnym rekordem jeœli chodzi o iloœæ wyprodukowanych myœliwców w jednej wersji. Inn¹, rozpowszechnion¹ wersj¹ by³ P-47N, ze zmienionymi skrzyd³ami, wiêkszymi zbiornikami paliwa oraz mocniejszy silnik. By³ u¿ywany zarówno jak myœliwiec, jak i maszyna szturmowa. Nawet po II wojnie œwiatowej a¿ do pocz¹tku lat 50-tych Thunderbolt by³ jednym z najpopularniejszych myœliwców amerykañskich. Dane techniczne (wersja P-47D): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,42m, wysokoœæ: 4,47m, prêdkoœæ maksymalna: 697km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15,9m/s, zasiêg maksymalny: 2900km, pu³ap praktyczny: 13100m, uzbrojenie: sta³e- 8 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm, podwieszane-do 1100 kg bomb lub pociski niekierowane.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Republic P-47D Thunderbolt Razorback
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-MM48005
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.06 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-48-002
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.14 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48005
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48027
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.34 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE226
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX010
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.38 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE240
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX008
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.38 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aires
Produktkod: air4466
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aber
Produktkod: abeA48109
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.19 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48005
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE197
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Liknande produkter
-9%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61090
Tillgänglighet: tillgänglig!

415.05 SEK 379.55 SEK
eller 26600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB85811
Tillgänglighet: tillgänglig!

134.95 SEK eller 9100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasJT40
Tillgänglighet: tillgänglig!

293.85 SEK eller 19800 poäng

Skala: 1:24
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN3212
Tillgänglighet: tillgänglig!

1511 SEK eller 101700 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu4464
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.63 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasST27
Tillgänglighet: tillgänglig!

605.94 SEK eller 40800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasA08
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.56 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-6-2011
Tillgänglighet: tillgänglig!

322.46 SEK eller 21700 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTH10
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.73 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80257
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Modelik
Produktkod: mod21_10
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.47 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasAT07
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.87 SEK eller 8900 poäng