Dragon

Dragon 11026 "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module

"Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra11026
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 14.1.2022
394.63 SEK -5% 373.15 SEK eller 25700 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra11026
Vikt:0.53 kg
Ean:089195110268
Skala1:72
Tillagd i katalogen:9.4.2021
TagsApollo-program Sikorsky-SH-3-Sea-King

Sikorsky SH-3 Sea King (inne oznaczenie: Sikorsky S-61) to amerykañski, morski ¶mig³owiec wielozadaniowy z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1959 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1961 roku. ¦mig³owiec – w wersji SH-3 – ma d³ugo¶æ 16,7 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 19 metrów. Napêd zapewniaj± dwa silniki General Electric T58-GE-10 o mocy 1400 KM ka¿dy. Jego prêdko¶æ maksymalna dochodzi do 267 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Sikorsky SH-3 Sea King zosta³ opracowany na potrzeby US Navy, przede wszystkim jako pok³adowy ¶mig³owiec ZOP (zwalczania okrêtów podwodnych), który by³by zdolny do l±dowania na wodzie. Z czasem spektrum realizowanych zadañ zosta³o powiêkszone w tym miêdzy innymi o zadania ratownictwa morskiego czy zwalczanie jednostek nawodnych. Przy konstrukcji maszyny po³o¿ono spory nacisk na jej niezawodno¶æ oraz zdolno¶æ do mo¿liwie d³ugotrwa³ego lotu. W toku produkcji powsta³o wiele wersji rozwojowych tego udanego ¶mig³owca, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: SH-3A (pierwsza, produkowana rzeczywi¶cie seryjnie wersja maszyny na potrzeby US Navy), CH-3B (wersja transportowa przeznaczona dla USAF), HH-3E Jolly Green Giant (¶mig³owiec ratowniczo-poszukiwawczy) czy UH-3H (wersja transportowa dla US Navy). Warto te¿ dodaæ, ¿e produkcja licencyjna tego ¶mig³owca toczy³a siê w Wielkiej Brytanii, gdzie by³ wytwarzany jako Westland Sea King. Zosta³a ona oblatana w 1969 r. i ró¿ni³a siê od swego amerykañskiego pierwowzoru przede wszystkim zastosowaniem silników Rolls-Royce Gnome. Zastosowano w niej równie¿ dalece zmienion± awionikê oraz inne wyposa¿enie do dzia³añ ZOP.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module
Tillagd i katalogen: 9.4.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A72056
Tillgänglighet: tillgänglig!

389.26 SEK eller 25400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A72054
Tillgänglighet: på begäran

222.27 SEK eller 14500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73468
Tillgänglighet: tillgänglig!

119.98 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX359
Tillgänglighet: tillgänglig!

66.55 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73470
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS468
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.57 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX341
Tillgänglighet: tillgänglig!

66.55 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72709
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.94 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72558
Tillgänglighet: tillgänglig!

195.96 SEK eller 12800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu72557
Tillgänglighet: tillgänglig!

195.96 SEK eller 12800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS465
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.57 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A72055
Tillgänglighet: på begäran

222.27 SEK eller 14500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx55307
Tillgänglighet: tillgänglig!

259.05 SEK eller 16900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx50106
Tillgänglighet: tillgänglig!

383.89 SEK eller 25000 poäng

-12%

Skala: 1:144
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv-AR14405
Tillgänglighet: tillgänglig!

189.52 SEK 166.70 SEK
eller 12400 poäng

Skala: 1:700
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-N07-062-68
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.60 SEK eller 11300 poäng

Skala: 1:150
Tillverkare: Sklej Model
Produktkod: SKL02
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.13 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:150
Tillverkare: Sklej Model
Produktkod: SKL07
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.88 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:24
Tillverkare: Betexa
Produktkod: BET117
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.88 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-016
Tillgänglighet: på begäran

1868.55 SEK eller 121800 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-129
Tillgänglighet: på begäran

1143.67 SEK eller 74500 poäng