Orange Hobby

Orange Hobby G35-163-98 Rheinmetall 120 mm L55 Barrel for leopard 2A6/A7

Rheinmetall 120 mm L55 Barrel for leopard 2A6/A7 - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-163-98
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
248.58 SEK eller 16200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareOrange Hobby
ProduktkodRNG-G35-163-98
Vikt:0.02 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:24.2.2021
TagsMain-Battle-Tank-Leopard-2

Rheinmetall Rh-120 to zachodnioniemiecka, a obecnie niemiecka g³adkolufowa armata czo³gowa kalibru 120 mm z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych. Prace projektowe nad armat± trwa³y od lat 60. XX wieku, a jej produkcja wystartowa³a w 1974 r., ale mo¿na przyj±æ, ¿e na naprawdê szerok± skalê zaczê³a wchodziæ do uzbrojenia Bundeswehry od 1979 roku. Armata jest produkowana w dwóch wersjach: o lufie d³ugo¶ci 44 kalibrów (528 centymetrów) oraz 55 kalibrów (660 centymetrów). Masa dzia³a, bez lufy, wynosi 3317 kilogramów. Prêdko¶æ pocz±tkowa pocisku wystrzelonego z tej armaty waha siê od 1580 do 1750 m/s. G³ówn± przyczyn± rozpoczêcia prac nad armat± Rheinmetall Rh-120 by³o wprowadzenie do s³u¿by nowych czo³gów w Armii Radzieckiej (zw³aszcza T-64 i T-72), o stosunkowo wysokim – jak na prze³om lat 60. i 70. XX wieku – poziomie opancerzenia. Rzecz jasna od samego pocz±tku zak³adano, ¿e g³ównym zadaniem nowej armaty bêdzie prowadzenie ognia przeciwpancernego, na mo¿liwie d³ugim dystansie. Starano siê równie¿ osi±gn±æ mo¿liwie jak najwiêksz± precyzjê strza³u oraz prêdko¶æ pocz±tkow± wystrzeliwanego pocisku. Za³o¿enia te uda³o siê spe³niæ w³a¶ciwie w ca³o¶ci, a armata Rheinmetall Rh-120 do dnia dzisiejszego jest uznawana za jedn± z najlepszych, o ile nie najlepsz±, w swej klasie na ¶wiecie. W wersji o d³ugo¶ci 44 kalibrów (L/44) stanowi podstawowe uzbrojenie miêdzy innymi wozów Leopard 2A4 czy po³udniowokoreañski K1A1. W wersji L/55 (lufa o d³ugo¶ci 55 kalibrów) jest uzbrojeniem podstawowym czo³gu Leopard 2A6. Warto dodaæ, ¿e jest równie¿ produkowana licencyjnie w Japonii czy w USA.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Rheinmetall 120 mm L55 Barrel for leopard 2A6/A7
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 2 st.
onsdag, 30.3.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 4.4.2022
-
torsdag, 7.4.2022

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.4.2022
-
tisdag, 12.4.2022

Fedex Economy

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 4.4.2022
-
torsdag, 7.4.2022

Fedex International Priority

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 31.3.2022
-
måndag, 4.4.2022

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 4.4.2022
-
tisdag, 5.4.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 24.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-114-76
Tillgänglighet: tillgänglig!

194.35 SEK eller 12700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-115-80
Tillgänglighet: på begäran

204.55 SEK eller 13300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-146-96
Tillgänglighet: på begäran

248.58 SEK eller 16200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-172-98
Tillgänglighet: tillgänglig!

248.58 SEK eller 16200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZGB35-004
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.16 SEK eller 8200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0537
Tillgänglighet: på begäran

416.11 SEK eller 27100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0530
Tillgänglighet: på begäran

405.37 SEK eller 26400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0517
Tillgänglighet: på begäran

397.31 SEK eller 25900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0196
Tillgänglighet: på begäran

297.98 SEK eller 19400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0200
Tillgänglighet: på begäran

297.98 SEK eller 19400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-VBS0199
Tillgänglighet: på begäran

322.14 SEK eller 21000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-G35-116-98
Tillgänglighet: tillgänglig!

248.58 SEK eller 16200 poäng