Blue Rider Publishing

Blue Rider Publishing BR524 Russian Civil War: Part 2

Russian Civil War: Part 2 - Image 1
Skala: 1:48
Produktkod: BLU-BR524
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
73 SEK eller 4800 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareBlue Rider Publishing
ProduktkodBLU-BR524
Vikt:0.02 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:1.2.2019
TagsSPAD-S.VII Nieuport-11 Nieuport-16 Nieuport-23 Russian-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach rosyjskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1912 roku, kiedy to powsta³a Flota Powietrzna Jego Cesarskiej Wysoko¶ci (ang. Emperor's Military Air Fleet). Na u¿ywanych przez ni± maszynach, na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano najczê¶ciej jednolity roundelle (ang. rondel) z³o¿ony z trzech ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach bia³ej, niebieskiej i czerwonej, z których okrêgiem o najwiêkszej ¶rednicy by³ czerwony. Warto dodaæ, ¿e najwiêksza powierzchniê w takim roundelle zajmowa³ kolor bia³y. Z kolei jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosowano najczê¶ciej stylizowan± flagê Imperium Rosyjskiego w kolorach takich samych jak roundelle o barwach (patrz±c od góry): bia³ej, czerwonej i niebieskiej. Takie oznaczenia stosowano do 1917 roku i czê¶ciowo w okresie wojny domowej (1917-1922). Swoistym sukcesorem si³ powietrznych imperialnej Rosji by³y sowieckie si³y powietrze (ros. Voyenno-Vozdushnye Sily), które sformowano ju¿ w 1918 roku. W ich przypadku jako insygnia maszyn stosowano czerwon±, piêcioramienn±, gwiazdê, któr± wykorzystywano zarówno do oznaczenia skrzyde³ i kad³ubów maszyn, ale te¿ jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). W okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej stosowano najczê¶ciej jednolit± czerwon± gwiazdê albo czerwon± gwiazdê w bia³ej albo z³otej obwódce. Po 1945 roku, w³a¶ciwie do chwili obecnej, stosuje siê przede wszystkim wspomnian± gwiazdê w bia³ej obwódce. Warto dodaæ, ¿e od 2010 roku teoretycznie, oficjalnym insygnium statków powietrznych Federacji Rosyjskiej jest czerwona gwiazda z obwódkami bia³± i niebiesk±, a zatem nawi±zuj±c± kolorystkê do rosyjskiej flagi narodowej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Russian Civil War: Part 2
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 21.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 1.2.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48025
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48022
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48021
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48018
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48016
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.46 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48024
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-PM48026
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.94 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48021
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48033
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48014
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48005
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: AML
Produktkod: AMLD48013
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng