FPW Model

NEW! FPW Model 72504 SA-Mann, Stosstrupp, id±cy

SA-Mann, Stosstrupp, id±cy - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72504
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 26.4.2021
42.62 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72504
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsNSDAP

NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), czyli Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników to niemiecka partia nazistowska, której liderem od 1921 r. by³ Adolf Hitler. Pierwotnie nosi³a nazwê DAP i zosta³a za³o¿ona w 1919 r. przez Antona Drexlera. Ju¿ rok pó¼niej zmieni³a nazwê na NSDAP. Program partii cechowa³ siê miêdzy innymi d±¿eniem do radykalnej rewizji postanowieñ traktatu wersalskiego, wyra¼nie negatywnym stosunkiem do zasad demokratycznych i liberalnych, nacjonalizmem i szowinizmem, ale te¿ skrajnym antysemityzmem. W 1923 r. Adolf Hitler, wraz z NSDAP dokona³ tzw. puczu monachijskiego, który okaza³ siê ca³kowicie nieudan± prób± przejêcia w³adzy. W jego wyniku lider partii trafi³ do wiêzienia w twierdzy Landsberg, gdzie napisa³ programow± ksi±¿kê ideologii nazistowskiej pod tytu³em „Mein Kampf”. A¿ do wielkiego kryzysu z 1929 r. NSDAP odgrywa³a na niemieckiej scenie politycznej rolê marginaln±. Jednak po tym katastrofalnym w skutkach wydarzeniu ekonomicznym, notowania partii nazistowskiej zaczê³y rosn±æ, a¿ w koñcu – w 1932 r. – wygra³a wybory do Reichstagu, czyli niemieckiego parlamentu. Natomiast w styczniu 1933 roku Adolf Hitler zosta³ mianowany kanclerzem Niemiec. Od tej daty mo¿na mówiæ o b³yskawicznym niszczeniu niemieckiego systemu demokratycznego, który to proces zaj±³ nazistom nieca³y rok! Od koñca 1933 r., a¿ do 1945 r., czyli w okresie rz±dów partii nazistowskiej i Adolfa Hitlera, Niemcy by³y modelowym przyk³adem pañstwa totalitarnego, które by³o odpowiedzialne za rozpêtane II wojny ¶wiatowej oraz makabryczne zbrodnie przeciwko ludzko¶ci.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SA-Mann, Stosstrupp, id±cy
Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: tillgänglig!

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV057
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: på begäran

37.42 SEK eller 2500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72039
Tillgänglighet: på begäran

45.48 SEK eller 3100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-35049
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.62 SEK eller 12400 poäng