Hasegawa

Hasegawa TL01 SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie)

SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie) - Image 1
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTL01
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 29.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
185.79 SEK eller 13000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHasegawa
ProduktkodhasTL01
Vikt:0.04 kg
Ean:4967834710313
Tillagd i katalogen:26.9.2011
TagsScissors

Niewielkie no¿yczki modelarskie o prostych i spiczastych koñcówkach, wykonane z wysokiej jako¶ci hartowanej stali, dedykowane przede wszystkim do pracy z elementami plastikowymi. Ich ostrza zosta³y wykonane ze stali hartowanej, przez co s± cienkie oraz cechuj± siê ¶wietn± ostro¶ci±, a co wiêcej zachowuj± j± przez d³ugi czas. Ich ramiona (czê¶æ chwytna) zosta³y czê¶ciowo powleczone tworzywem sztucznym w kolorze czarnym. Ponadto, prezentowane narzêdzie zosta³o starannie zaprojektowane i odpowiednio wywa¿one. W³a¶ciwo¶ci te sprawiaj±, ¿e umo¿liwia ono efektywn± oraz komfortow± pracê. Dziêki niewielkim rozmiarom i wysokiej ostro¶ci pozwala na bardzo precyzyjne ciêcie. Posiada równie¿ stosunkowo du¿y uchwyt w którym powinny zmie¶ciæ siê trzy palce, co z kolei zwiêksza precyzjê ciêcie oraz zmniejsza zmêczenie d³oni w toku pracy. Warto jeszcze dodaæ, ¿e czê¶æ chwytna jest ukszta³towana symetrycznie, co pozwala na prawo- oraz lewo-rêczne u¿ytkowanie. Generalnie, prezentowane narzêdzie cechuje siê wysok± jako¶ci± oraz precyzj± wykonania. Producent rekomenduje jego stosowanie przede wszystkim do wycinania oraz wstêpnej obróbki plastikowych elementów modelu, takich jak chocia¿by: skrzyd³a samolotu, elementy podwozia wozów bojowych, wie¿e artyleryjskie okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700) czy elementy oraz oporz±dzenie figurek w dowolnej skali. Podobnie jak w przypadku innych no¿yczek modelarskich zaleca siê wycinanie elementów blisko blatu roboczego oraz delikatnie je przytrzymuj±c, tak aby unikn±æ ich odskoczenia w niepo¿±danym kierunku po wyciêciu z ramki. Mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciêcia nici, imituj±cych olinowanie ¿aglowców albo okrêtów z okresu II wojny ¶wiatowej. Z zastrze¿eniami, oka¿± siê przydatne przy wycinaniu kalkomanii albo ró¿nego typu naklejek. Mog± siê równie¿ okazaæ u¿yteczne w modelarstwie kartonowym czy kolejowym. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Craft Scissors - For Plastic/Soft Metal, No¿yczki SCS-4 albo MODELING CUTTER (no¿yczki modelarskie).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 29.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 26.9.2011
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTT07
Tillgänglighet: tillgänglig!

193.27 SEK eller 13600 poäng

Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTT08
Tillgänglighet: tillgänglig!

185.79 SEK eller 13000 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55615
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.86 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55613
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.86 SEK eller 3400 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74031
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.72 SEK 207.39 SEK
eller 15100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55538
Tillgänglighet: tillgänglig!

110.47 SEK eller 7800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9168
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.02 SEK eller 6000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19441
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.16 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS4
Tillgänglighet: tillgänglig!

176.81 SEK eller 12400 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS3
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.51 SEK eller 6500 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS1
Tillgänglighet: tillgänglig!

192.03 SEK eller 13500 poäng

Tillverkare: Olfa
Produktkod: OLF-SCS2
Tillgänglighet: tillgänglig!

233.93 SEK eller 16400 poäng