Dragon

Dragon 6129 SURVIVORS, PANZER CREW

SURVIVORS, PANZER CREW - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra6129
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 19.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
82.39 SEK -5% 78.10 SEK eller 5400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra6129
Vikt:0.09 kg
Ean:89195861290
Skala1:35
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsGerman-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SURVIVORS, PANZER CREW
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 19.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
torsdag, 20.1.2022
-
måndag, 24.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
tisdag, 25.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM424
Tillgänglighet: på begäran

124.54 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H022
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.60 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A086
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H006
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H021
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.60 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H017
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H001
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.42 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H003
Tillgänglighet: tillgänglig!

135.02 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H005
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0113
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35PE01
Tillgänglighet: på begäran

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC227
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.35 SEK eller 3700 poäng

Liknande produkter
-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra6831
Tillgänglighet: tillgänglig!

143.34 SEK 136.09 SEK
eller 9300 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra6191
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.50 SEK 93.40 SEK
eller 6400 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35001
Tillgänglighet: tillgänglig!

58.89 SEK 55.79 SEK
eller 3700 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35354
Tillgänglighet: tillgänglig!

208.86 SEK 198.15 SEK
eller 13000 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35201
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.51 SEK 92.43 SEK
eller 6100 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35121
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.93 SEK 113.81 SEK
eller 9900 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-35906
Tillgänglighet: tillgänglig!

201.87 SEK 151.12 SEK
eller 13200 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35274
Tillgänglighet: tillgänglig!

322.14 SEK 241.33 SEK
eller 21000 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-35921
Tillgänglighet: tillgänglig!

201.87 SEK 151.12 SEK
eller 13200 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35272
Tillgänglighet: tillgänglig!

168.84 SEK 126.42 SEK
eller 11000 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35017
Tillgänglighet: tillgänglig!

244.02 SEK 182.80 SEK
eller 15900 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35068
Tillgänglighet: tillgänglig!

287.24 SEK 215.29 SEK
eller 18700 poäng