AZ-Model

AZ-Model 4866 Saab J-29E/F Tunnan

Saab J-29E/F Tunnan - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM4866
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 3.11.2021
282.95 SEK eller 19800 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAZ-Model
ProduktkodAZM4866
Vikt:0.25 kg
Ean:8592017AZ04856
Skala1:48
Tillagd i katalogen:25.4.2017
TagsSaab-29-Tunnan

Saab J-29 Tunnan (szw. beczka) by³ szwedzkim samolotem my¶liwskim w uk³adzie ¶redniop³ata, o konstrukcji w pe³ni metalowej z okresu powojennego. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1948 roku. Produkcja seryjna trwa³a w latach 1948-1956, a w jej toku powsta³o 661 samolotów tego typu. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik turboodrzutowy Svenska Flygmotor RM2B, który by³ licencyjn± wersj± silnika DH Ghost. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o z czterech dzia³ek Hispano V kal. 20 mm.

Saab J-29 Tunnan, zosta³ opracowany jako nastêpca maszyn Saab J-21. Prace nad nowym samolotem rozpoczê³y siê ju¿ w grudniu 1945 roku, a najwiêkszy problem w ich toku sprawia³ dobór odpowiedniej jednostki napêdowej. Finalnie postanowiono zakupiæ licencjê na silnik de Havilland Ghost, który sta³ siê równie¿ „sercem” nowego samolotu. Finalnie, Saab J-29 Tunnan okaza³ siê ¶wietn± maszyn± – jednym z najlepszych my¶liwców na ¶wiecie lat. 50 XX wieku. Cechowa³ siê bardzo dobrymi osi±gami, ¶wietn± manewrowo¶ci± oraz solidn± konstrukcj±. W oparciu o wersjê podstawow± tego znakomitego samolotu stworzono kilka wersji rozwojowych, na przyk³ad: J-29A (wersja podstawowa, my¶liwska), A/J-29B (wersja my¶liwsko-szturmowa) czy S-29C (wersja rozpoznawcza). Jedynym u¿ytkownikiem zagranicznym samolotu Saab J-29 Tunnan by³a Austria.  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Saab J-29E/F Tunnan
Tillagd i katalogen: 25.4.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48347
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.27 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-48-071
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.29 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aires
Produktkod: air4822
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.38 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aires
Produktkod: air4827
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.41 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P4808
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.93 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-K4882
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.15 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-038
Tillgänglighet: på begäran

104.15 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48757
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.04 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48758
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.06 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS48-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.30 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu49009
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.56 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P4813
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.93 SEK eller 8700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr80260
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.15 SEK eller 7300 poäng